چرا بیمه وام مسکن که بیمه بزرگترین بدهی ماست، به نفع ما نیست؟ چه باید کرد؟

بزرگترین بدهی، بله بزرگترین بدهی من و شما و ما‌ چیست؟ قطعا یک مقدار فکر کنید می‌دانید، نه؟ بله، credit cardهایمان، line of creditمان و اما وام مسکن، همین‌mortgage که معرف حضورتان است ظاهرا برای همه‌مان بزرگترین بدهی است، خوب منظورم چیست؟ این بزرگترین بدهی که خواه ناخواه ما در کانادا وقتی با آن involve می‌شویم، درگیر می‌شویم در نهایت موجب نگرانی خاطرمان هم خواهد بود، چرا؟
برای اینکه باید یک عمر پرداخت کنیم حالا منظورم چیست؟ معمولا این وام مسکن که داریم یا به عبارتی mortgage که داریم چند ساله است؟ 20سال ؟ 25 سال؟ 30سال؟ بماند از اینکه حتما می‌دانید شما اگر آخر هر سال مقداری از پول را که طبق مفاد آن قراردادتان قطعا به شما باید می‌گفتند و یا نگفتند، می‌توانید بپرسید که می‌توانید بدهید و نهایتا از طول زمانش کاسته شود و یا اینکه monthly، پرداخت‌تان می‌توانید‌by weekly پرداخت کنید یا حتی weekly و چقدر طول زمان را کم می‌کند. ولی باز هم ما نگران هستیم، نگران این طول زمان و بدهی هستیم. جدا از اینکه در نهایت یک interestی داریم و یک principalی داریم که نهایتا این بهره و اصل پول در این را مدت داریم پرداخت می‌کنیم ولی نگران هستیم، نگرانی این مطلب با چه چیزی برطرف می‌شود؟
قطعا با چیزی مانند بیمه. خوب این پول را چه کسی می‌دهد؟ این پول را lender می‌دهد، بانک می‌دهد، موسسه مالی‌ می‌دهد. قطعا اگر مراجعه کرده باشید خودشان هم گاهی شما را به همین موضوع تشویق می‌کنند، یعنی که خوب اگر اتفاقی افتاد شما می‌توانید بیمه باشید منظور چیست؟ این اتفاقات چیست؟ قطعا یکی از بدترین اتفاقات دور از جان شما اتفاق فوت است. دیگر اتفاق که می‌تواند موثر باشد و خیلی تاثیر بگذارد نگرانی مریضی و بیماری است. آنها هم می‌گویند ولی چه تفاوتی دارد. بله منظورم mortgage insurance یا وام مسکنی است که lenderها می‌دهند. کاملا باید دقت کرد هیچکدامش به نفع شما نیست! چرا؟
برای اینکه ما در هر قراردادی طرفینی داریم، صاحب قرارداد، طرف قرارداد. منظورم این است که این بیمه نامه صاحبش کیست؟ چه کسی می‌تواند اظهار نظر کند؟ بانک یا خود شما؟ تمام بیمه‌هایی که به نام‌mortgage insurance  در بانکها به مردم داده می‌شود اینها صاحبش بانک هستند. پس شما دیگر طرفش نیستید شما در واقع policy owner نیستید طرف دیگر که insured است قرار است insured بماند. ولی انقدر مطلب در این دارد و انقدر مشکل است که نهایتا می‌بینید بانک خودش را دارد protect می‌کند و نه شما را! خودش را protect می‌کند برای چه؟ برای اینکه نگران پولی است که به شما داده است، در عین حال ولی چکار می‌شود کرد؟ چکار باید بکنیم که به نفعمان باشد؟
باید بروید بیمه وام مسکن را تبدیل کنیم به بیمه عمر، بیمه بیماری که lenderها می‌دهند باید تبدیل کنیم به بیمه‌ای که مربوط به خودمان است اگر ما insured هستیم، ما باید خودمان policy owner باشیم به دلایل عدیده و این دلایل عدیده هم دلایل حقوقی است و هم دلایل protection ما است. برای اینکه نهایتا خودمان protect باشیم قرار است کمتر پول بدهیم تمام بیمه‌هایی که از طرف بانک صادر می‌شود مطمئن باشید با توجه به مطالب حقوقی‌اش که در آن است جهت منافع شما نیست، هزینه بیشتری پرداخت می‌کنید و تحت کنترل شما نیست، برعکس وقتی اگر می‌توانید بیمه‌ای را از یک financial advisor از یک مشاور مالی بگیرید، قطعا این موارد در آن درنظر گرفته شده است و در جهت منافع شما است، می‌توانید کمتر پول بدهید و بیشترین منافع را داشته باشید.
تا برنامه‌ای دیگر خدانگهدارتان.
چرا بیمه وام مسکن که بیمه بزرگترین بدهی ماست، به نفع ما نیست؟ چه باید کرد؟

درباره نویسنده/هنرمند

دیگر مطالب مرتبط

insurance بیمه Website Design

Share this with: ارسال این مطلب به