چرا راهنمایی و اطلاعات غلط نهایتا به ضرر خودمان می‌انجامد؟

اطلاعات، منبع اطلاعات و منابع نشر موضوع بحث‌مان راجع به بیمه است. چرا راجع به آن داریم صحبت می‌کنیم؟ برای اینکه می‌بینیم متاسفانه در دنیای امروز که بمباران اطلاعات هم هست، اتفاقات بدی دارد صورت می‌گیرد. منظورم چیست؟ اجازه دهید کمی توضیح دهم.
می‌بینیم در Social media که به واسطه آن marketing هم انجام می‌شود که بد هم نیست، منتها اگر از مسیر درستش انجام نشود قطعا می‌تواند مخرب باشد اتفاقات بدی انجام می‌شود. وقتی راجع به اطلاعات صحبت می‌کنم منظورم بیمه است، برای بیمه دقت باید بشود، چرا؟ چون یک مبحث حقوقی است، قرارداد است. من راجع به detail صحبت نمی‌کنم اشتباه نشود که فورا گفته شود policy wordها و detailها وfine printها، نه، حتی راجع به subjectهای اصلی چقدر دقت می‌کنید؟ اگر یک مقدار دقت کنید می‌بینید که بسیاری اوقات ‌توسط اشخاص، یعنی منابع نشر، به خوبی رعایت نشده و دقت نشده و در نهایت می‌بینید چقدر افراد اشتباه برداشت می‌کنند. قبل از هر چیزی باید بدانید در بعضی رشته‌ها بایستی فقط و فقط به افرادی مراجعه شود که ضمن داشتن license، تخصص هم دارند و در آن رشته به عبارتی انقدر می‌دانند که می‌توانند اطلاعات درست را با توجه به شرایط case بدهند، یعنی چه؟
ببینید در مورد یک موضوع برای همه افراد نمی‌شود یک نسخه را پیچید. یک مثال بزنم دقت کنید کنید در موضوع بیمه من راجع به subjectهای اصلی عرض می‌کنم، به طور مثال disability، بله disability income خودش می‌دانید که به دو دسته تقسیم می‌شود accident disability و sickness disability، حالا بحث من چیست؟ خیلی وقت‌ها دیده شده که افراد فارغ از اینکه این accident را با accidental dismemberment اشتباه گرفته‌اند درaccidental dismemberment می‌بینیم پولی lump-sum دریافت می‌شود، به واسطه چه؟ به واسطه اینکه یک اتفاق یا سانحه‌ای موجب شده است که قطع عضو بوجود بیاید، یا اگر قطع عضوی هم بوجود نیامده است، موجب شده که آن عضو کار‌ خودش را درست انجام ندهد یا به عبارتیloss of use  شده است. خوب این نبایستی با accidental که راجع به disability income صحبت می‌کنید یا در مورد sickness ability یا ناتوانی جسمی که به واسطه مریضی بوجود می‌آید و ماهانه قرار است پولی دریافت شود اشتباه گرفته شود‌.
به همین سادگی می‌بینیم خیلی اتفاقات دیگر صورت می‌گیرد و بعضا می‌بینید که حتی در بعضی جاها متاسفانه، متاسفانه حتی adminهای گروه هم اشتباه می‌نویسند. ما در مورد مواردی باید این دقت را داشته باشیم، موارد حقوقی‌، موارد پزشکی، موارد بیمه، موارد financial، اینها مواردی نیست که ما بخواهیم یک نسخه را برای همه، حتی به لحاظ تجربه‌ای که داریم بخواهیم تجویز کنیم این کار غلط است، مطمئنا شما هم ممکن است تجربه‌هایی در این خصوص داشته باشید‌. ممکن است که یک نفر جوابی گرفته باشد ولی نمی‌تواند کلی باشد پس بهتر است که یاد بگیریم کم‌کم تمرین کنیم و در هر موضوعی اولا به فرد متخصص آن رجوع کنیم تا بتوانیم زندگی بهتری داشته باشیم، موافقید؟
تا برنامه دیگر خدانگهدار.
منابع دریافت اطلاعات از کجا باید باشد تا راهنمایی غلط نشویم؟

درباره نویسنده/هنرمند

دیگر مطالب مرتبط

تعمیرات هرگونه وسایل برقی - آلن

Share this with: ارسال این مطلب به