محمد رحیمیان
Date: پنج‌شنبه, اکتبر 14, 2021 - 11:15


باید بیمه‌هایمان را بشناسیم و از کارافتادگی ناکافی را تکمیل کنیم

سلام با اینکه ما مدلهای مختلف disability داریم ولی چرا کفایت نمی‌کند؟ چه چیزهایی داریم؟ چه چیزهایی می‌توانیم داشته باشیم؟ ناتوانی جسمی، از کار افتادگی، به خاطر دارید جلسه قبل راجع به آن صحبت کردیم؟ البته در مقایسه با بیماری‌های سخت صحبت کرده بودیم و باید بگویم موضوع بحث‌مان در آن برنامه راجع به موضوع مالیات بود، که چکار کنیم و ‌کدام را بهتر است انتخاب کنیم؟ البته اشاره شد و همچنان اشاره می‌شود که disability داشتن، یعنی self-insurance داشتن، یعنی بیمه ازکارافتادگی و ناتوانی جسمی داشتن بسیار خوب است. حالا چه کسانی دارند؟ خیلی وقت‌ها افراد برداشت‌شان این است که این بیمه را دارند. چرا فکر می‌کنند دارند؟ البته درست هم فکر می‌کنند، به خاطر اینکه جایی کار می‌کنند و از حقوقشان مبالغی کسر می‌شود. گفتیم کسر می‌شود، چه چیزی کسر می‌شود؟ اجازه بدهید راجع به آن صحبت کنیم.
‌می‌دانید وقتی که فردی در قالب T4 یک سری کسورات دارد از جمله EI، employment insurance، CPP آنهایی که در کانادا هستند، البته در کبک با واژه QPP است و بالطبع مفهومش این است که یک کسوراتی مربوط به این بخش غیر از مالیات هم که یکی از موارد دیگر است. ناگفته نماند کسانی هم هستند که در کارخانجات، کارگاه‌ها کار می‌کنند، employer یعنی کسی که صاحب کار است مجبور است برای protection کارگرهایش یا کارمندهایش به عبارتی از بیمه‌ای ‌به نام‌WSIB  استفاده کند، جایی هم گفته می‌شود WCB. خوب اینها هر کدامش واژگانی دارد، پوشش‌هایی دارد، منتها هدف ما این است که اینها هستند اما آیا اینها کفاف داشتن بیمه را برای فرد می‌دهد ؟ چون در قبال آن افرادی هم هستند که وقتی که جایی کار می‌کنند یک group insuranceی دارند غیر از دارو و دندان چه چیزی دارد؟ بله disability insurance دارد، در قالب short term، کوتاه مدت و long term، بلند مدت. حالا کسانی که در group هستند گاهی افرادی هستند که می‌آیند و Individual اختیار می‌کنند. پس تمام این صحبت‌ها را کردیم که بدانیم ما مدلهای مختلف disability داریم. ولی سوال، آیا کسی که از حقوش کسوراتی کم می‌شود، مثل EI آیا کفایت می‌کند و آیا دیگر نیازی ندارد که disability insurance جداگانه بگیرد؟ مسلما باید بگیرد، چرا؟ فقط من در برنامه قصدم این است که subjective صحبت کنم چون هر کدام از اینها واقعا مبحثی دارد و باید بدانیم ‌که آن فرد در یک طول زمانی می‌تواند بگیرد و از روز اول cover نیست. فردی که‌ از EIاش در employment insurance به واسطه اتفاقی که افتاده،‌ ‌استفاده می‌کند یا فردی که CPP دارد و از او کسورات کم می‌شود که در زمان disability می‌تواند استفاده کند، آیا در هر شرایطی می‌تواند استفاده کند؟ خیر. حتی فردی کهunder، WSIB است می‌بینید در واقع همان واژگانی که ما گفتیم یعنی‌policy wording بسیار کارمی‌کند و بعد آن موقع می‌بینیم که چرا ما باید اگر شاغل هستیم چه در محیط کار مثل شرکت‌ها و کارخانجات، حتی مطب دکتر و حتی شمایی که راننده کامیون هستید، شما می‌دانید اگر WSIB دارید محدودیت دارد، شما که می‌دانید اگر CPP دارید محدودیت دارد، ‌شما می‌دانید که اگر EI دارید محدودیت پوشش دارد. البته بماند وقتی که ما خصوصی هم اختیار می‌کنیم باز هم تعریف دارد. این را به این خاطر گفتم که باور نکنید که اگر بیمه‌ای دارید کفایت کافی می‌کند، بهتر است شناخت داشته باشید، بهتر است اگر جایی کار می‌کنیم از HRمان بپرسیم که ما چه چیزی داریم؟ و اگر توانش را داریم برای آن مقدار پوشش بیشتر تلاش کنیم.
‌ما خوشحال می‌شویم در این بخش راهنمایی بیشتر کنیم. تا برنامه دیگر خدانگهدار.
باید بیمه‌هایمان را بشناسیم و از کارافتادگی ناکافی را تکمیل کنیم

درباره نویسنده/هنرمند

دیگر مطالب مرتبط

تعمیرات هرگونه وسایل برقی - آلن

Share this with: ارسال این مطلب به