هر نسلی علاقمندی‌های خاص خود را دارد که باعث گرفتن تصمیمات خاص مالی و سلامتی آنها می‌شود

این برنامه تقدیم می‌شود به شما شمایی که احساس مسئولیت می‌کنید برای نسل قبلی و نسل آینده موضوع بحثمان راجع به generation ست قبل از هر چیزی و علاقه‌مندی آنها و دل نگرانی‌های آنها.
بیشتر توضیح می‌دهم خدمتتان حتما بارها و بارها ‌راجع به baby boomerها شنیده‌اید 1946 تا 1964 متولدین این دوره و ‌generation بعدی که 1965 هست تا 1979 اینها علاقه‌مندی‌های متفاوتی دارند و همین جور اتفاقا‌generation  بعدی که از 1980 تا 2000 است. وابستگی اینها اینکه اینها در زمانی که در واقع متولد شده‌اند به چه چیزهایی علاقه‌مند بودند و هستند و اینکه ما چه مسئولیتی داریم نکته مهمی است. باز هم بیشتر خدمتتان توضیح می‌دهم آموزش و پرورش اسمش رویش است فقط علم و مسائل درسی که نیست یکی از آن نکات مهم امروزه که می‌توانیم کاملا به آن باور داشته باشیم بحث financial است چرا؟
چون می‌توانیم planning کنیم‌ و برنامه‌ریزی کنیم برای فعل‌مان و آینده‌مان ناگفته نماند این آینده هم‌short term دارد و midterm دارد و هم long term دارد.  short termو midterm و long term فقط از نظر مالی نیست health سلامتی هم است. برگردم به همان generationی که در واقع baby boomerها هستند، اتفاقی که می‌افتد باید خیلی مراقبشان باشیم‌، اگر آنها در بخش health همان قدر نیاز دارند در بخش wealth در بخش مالی هم برای اینکه کلاه سرشان نرود نیازمند هستند. وظیفه من و شماست که مواظبشان باشیم و همینطور generation بعدی. generationی که موضوع بحث بچه‌هایی هستند که می‌توانند بچه‌های دوره‌های ما باشند همان generation وسط حالا generation وسط به عبارتی متولدین 1965 تا 1979 هستند. خوب قطعا فارغ از وابسته بودن یا نبودن فارغ از اینکه به چه نوع mediaی علاقمند هستند و چگونه این کاراکترشان موجب می‌شود که دل نگرانی‌هایشان و علاقه‌مندی‌هایشان را نگاه کنیم، جمعیتی که به سمت اینها است پوشش داده می‌شود، ما البته راجع به کانادا صحبت می‌کنیم، نگرانی امروز حتی advocacies این است که ما توجه به این دو بخش کنیم، یعنی بخشی که مربوط به baby boomerها است و بخشی که مربوط به generationی است که بچه‌ها هستند.
بچه‌ها چقدر خوب است در مشاور‌ه‌هایی که با financial advisor داریم با مشاور مالی داریم آنها حضور داشته باشند. به علاقه‌مندی‌شان و منطقی که می‌توانند در آن پیدا کنند و حتی در جریان باشند و آموزش ببینند توجه شود، این به نظر من بسیار بسیار مهم است خیلی وقتها از قلم افتاده البته من طبق آمار این صحبت‌ها راعرض می‌کنم پس نکته مهم این است که ما توجه داشته باشیم. در برنامه‌های آینده سعی داریم اینها را جداگانه توضیح دهیم ولی point اصلی من این است که طبق معمول همیشه برنامه‌ام، financial advisor را نادیده نگیریم و فکر نکنیم ما همه چیز را خودمان می‌دانیم البته financial advisor، مشاور مالی و بیمه قطعا یک تعریفی برای خودش دارد‌ و اینکه مواظب این دو گروه باشیم گروهی که بزرگترین سن را در جامعه دارند و گروهی که بچه‌ها هستند، که می‌توانند از طریق ما آموزش بگیرند، گرچه خود ما هم از مشاور مالی و بیمه مشاوره می‌گیریم.
تا برنامه دیگر خدانگهدار.
چگونه تغییر نسل‌ها روی شرایط مالی و سلامتی اثر می‌گذارد؟

درباره نویسنده/هنرمند

دیگر مطالب مرتبط

insurance بیمهتعمیرات هرگونه وسایل برقی - آلن

Share this with: ارسال این مطلب به