با داشتن بیمه مراقبت بلند مدت می‌توانید نیازهای توانبخشی و بهبودی سالمندی را به خانه خود بیاورید

ministry of health and long term care، روی آن نوشته شده است long term care ولی چرا بایستی خودمان به فکر باشیم. long term care (LTC). این دورانی که ما درگیر کرونا بودیم که هنوز هم البته هستیم و فکر می‌کنم 20 ماه هم بیشتر شده است یا همین حدود، یک درسهایی هم به جامعه داده است. یکی از چیزهایی که به اعتقاد من جا دارد که افراد به آن توجه کنند این است که چرا باید بیشتر‌ به LTC توجه کنند، بگذارید بیشتر منظورم را توضیح دهم. بیمارستان جایی است که تعریفش مشخص است، یک diagnose شده است و دورانی است که فرد قرار است معالجه شود ولی قطعا rehab نیست، قطعا ما نیاز داریم یک دورانی اقامت داشته باشیم و از آن طرف قضیه یک سری افراد نیازمندند که در یک جایی مثل خانه سالمندان ‌حضور داشته باشند و از آنها تیماری شود، حالا آیا راه دیگری وجود دارد؟
چرا می‌خواهم این را بگویم؟ یک سری اخبار هم شنیدیم البته اینکه تا چه حدی از آن درست یا غلط بوده اصلا بحث ما نیست ولی بحث من واقعیت قضیه است. واقعیت قضیه این ‌است که خیلی از افراد به لحاظ عدم رسیدگی دچار اذیت و آزار شدند اگر یک فردی LTC، یعنی بیمه LTC، یعنی Long term care داشت، احتیاجی نبود برود rehab، احتیاجی نبود برود بیمارستان برای دوره اقامت بیشتر، فارغ از diagnose، فارغ از آن زمانی که نیازمند است، یعنی نیازمند rehab است، می‌توانست امکانات را توی خانه‌اش بیاورد. چرا؟ اولین چیزش زنده بودن و سلامتی‌اش است، چون یک آماری هم از آن طرف است آنهایی که دست اندر‌کار هستند اعتقاد دارند خود بیمارستان گاهی جای مناسبی نیست، خود rehab جای مناسبی نیست، خصوصا وقتی بیماری‌های pandemic بوجود می‌آید.
پس point من این است به عنوان یک فردی که دغدغه‌ام این است که اگر اطلاعاتی در جهت منافع مردم به ذهنم می‌رسد، وظیفه‌ام می‌دانم تا بگویم. از این زاویه هم می‌شود نگاه کرد اگر LTC داشته باشیم آن قدر پول داریم که امکانات را در خانه خودمان بیاوریم، چرا در خانه خودمان چون ما می‌خواهیم زنده بمانیم، ما می‌خواهیم امکانات داشته باشیم، ما می‌خواهیم د‌چار آن بیماری‌های pandemic نشویم که قطعا در محیط آلوده و به علت عدم رسیدگی می‌شود.‌ از طرف دیگر یک نکته جالب فردی که در خانه خودش است یک دلبستگی‌هایی به خانه خودش دارد، خیلی علاقمند خواهد بود که امکاناتی در خانه خودش بوجود بیاید، اعم از اینکه خانه‌اش امکانات ویلچر را داشته باشد، اعم از اینکه خانه‌اش امکانات در هر حال رسیدگی داشته باشد، حتی اگر نیازمند پرستار هست و یا نظافتچی است و یا اگر کسی قرار است به او غذا دهد یا حمامش کند.
پس LTC چنین امکانی را دارد، اگر ما به موقع آن را اختیار کنیم. ما با مقدار بسیار ناچیزی می‌توانیم این بیمه را بگیریم و‌ اگر خدای ناکرده به طور موقت یا به صورت دائم دچار نیاز بودیم، بابت این امکانات در خانه خودمان، در جایی که خودمان دوست داریم، می‌توانیم آن امکانات را higher کنیم و در اختیار بگیریم و استفاده کنیم. چطور است؟ به این فکر کنید و اطلاعات بیشتر را می‌توانید از ما جویا شوید. هدف من این است که LTC یا long term care را به صورت موقت و دائمی اگر نیاز بود به دلیل همان واجد شرایط بودن در این نوع بیمه، که یک تفاوتهایی هم با disability دارد، آن را بیشتر بشناسید و به موقع اختیار‌ کنید و خدای ناکرده اگر نیازمند بودید، در جایی که به آن علاقه‌مند هستید به آن دلبسته هستید استفاده کنید نه الزاما جایی که علاقه‌مند نیستید و خودش می‌تواند موجب ناراحتی‌مان شود.
‌تا برنامه دیگر خدانگهدار.
چگونه می توانید با درایت، زمان بهبودی و نیازهای مراقب بلند مدت خود را به منزل بیاورید؟

درباره نویسنده/هنرمند

دیگر مطالب مرتبط

insurance بیمهتعمیرات هرگونه وسایل برقی - آلن

Share this with: ارسال این مطلب به