می‌تواند با رعایت چندین نکته کوچک، با حفظ پوشش، پرداخت خود را کاهش دهید

صرفه جویی، منظورم چیست؟ راجع به بیمه و سرمایه‌گذاری طبق معمول می‌خواهیم صحبت کنیم. و اما همه از صرفه جویی خوشمان می‌آید، چرا؟ چون موجب می‌شود که کمترین هزینه را بدهیم. منظورم چیست؟ نگاه کنید، قبل از هر چیزی نیاز داریم که planning (برنامه‌ریزی) داشته باشیم و برنامه‌ریزی را یاد می‌گیریم یا یک چیزهایی را خودمان می‌دانیم، لازمه آن این است که بنویسیم. منظورم این است که اگر ما یک مقداری با دقت عمل کنیم می‌توانیم یک سری از هزینه‌هایمان را پایین بیاوریم و یک سری از سرمایه‌گذاری‌های‌مان را بیشتر کنیم. این به معنای این نیست که Quality یا به عبارت دیگر کیفیت بیاید پایین اصلا منظورم این نیست. یعنی آن بیمه ‌همان کیفیت را دارد ولی می‌توان برای آن هزینه کمتری داده شود و مسلما می‌تواند benefit بیشتری را برای ما بوجود بیاورد، موافقید؟ من نظرم این است که اگر می‌نویسیم که در طول سال چقدر هزینه بیمه می‌دهیم، چون معمولا افراد بیمه‌های مختلفی دارند، ماشین دارند، خانه دارند، life، health چیزهای مختلف، من تخصصم در بخش life و health و investmentهای secure است و در این مورد مجبورم صحبت کنم ولی همه اینها یک نکته مشترک دارند.
‌اول اینکه اگر ما هر چیزی را در زمان خودش بگیریم، دوم اینکه در نوع پرداختمان دقت داشته باشیم که این را داریم به چه صورت پرداخت می‌کنیم، monthly‌پرداخت می‌کنیم، داریم این را semi annually پرداخت می‌کنیم یا annually. یک مقدار اگر با عدد و رقم توضیح بدهم بد نیست شاید بهتر باشد.
هیچ می‌دانیدوقتی premium یا حق بیمه پرداختی شما در بیمه‌هایی نظیر عمر در بیمه‌هایی نظیر critical illness،  LTCاینها اگر بخواهیم پرداختی داشته باشیم به جایmonthly payment به صورت annually بدهید 8 درصد مناسب‌تر می‌شود؟ 8 درصد می‌دانید در واقع چیست؟ در واقع یک payment شما است و این خودش می‌تواند رقمی شود. همین را در نظر بگیرید در ماشین، همین را در نظر بگیرید در خانه، چون بالطبع باید برای خانه‌تان بیمه داشته باشید، درست است؟ همین را در نظر بگیرید راجع به بیمه‌هایی که مربوط به financial شما می‌شود، عکس این قضیه هم هست به طور مثال می‌دانید که در مورد mortgage هم همین را رعایت می‌کنید اگر به جای اینکه می‌خواستیم monthly بدهیم اگر ما می‌توانستیمBi weekly بدهیم خیلی بهتر بود.
ممکن است بعضی‌ها برایشان سوال پیش بیاید که ما اگر قرار باشد که این کار را بکنیم برایمان سخت است، باور کنید اینطور نیست اگر panning کنید می‌بینید که چقدر جلو می‌افتید و at the end چرا بعضی‌ها راحت آخر سال یک پولی را دارند مثلا می‌توانند مسافرت بروند پس می‌توانیم همه‌مان با یک کم دقت صرفه جویی‌هایی کنیم از جمله در زمینه بیمه عمر در بیمه‌های حتی سرمایه‌گذاری. چطور است راجع به این مطالب در برنامه‌های دیگر بیشتر صحبت کنیم‌، موافقید؟‌
تا برنامه دیگر خدانگدار.
چگونه می توانید با چند نکته کوچک مبلغ پرداخت بیمه خود را کاهش دهید

درباره نویسنده/هنرمند

دیگر مطالب مرتبط

تعمیرات هرگونه وسایل برقی - آلن

Share this with: ارسال این مطلب به