با یک روش بیمه افراد کلیدی می‌توان در زمان‌های خطر شرکت را سر پا نگاه داشت

چقدر برایتان مهم است که بتوانید شرکتتان را سرپا نگهدارید؟ چقدر برایتان مهم است که در ارتباط مسائلی که پیش می‌آید در خصوص مسائل financial شرکتتان سرپا بماند؟ این شرکت منظورم Business شما است. بله، قطعا می‌دانید یکی از کاربردهای موارد financial این روزها این است که Productهای جدیدی بوجود می‌آید و اینها در جهت منافع افراد به شکل فردی و حقوقی هستند. موضوع بحث ما الان راجع به اشخاص حقوقی است یعنی شرکت‌ها. یک شرکت قطعا یک employer بالای سرش است و یک سری افراد که در واقع کار می‌کنند به عنوان شرکا، شریک و کارمند. فارغ از مساله بیمه گروهی نکته‌ای که خیلی خیلی مهم است این است که چه چیزهایی ممکن است در معرض خطر باشد؟
یک شرکت و یک شخصی که در بالای یک شرکت است، در مسیر این اداره کنندگان شرکت و افرادی که به عنوان executive هستند و یا دیگر کسانی که‌key person هستند، اتفاقاتی ممکن است نظیر disability، بیماری و یا حتی فوت بوجود بیاید. برای صاحب شرکت این مهم است که ‌شرکتی که این همه برای آن زحمت کشیده شده است بتواند سرپا بماند و با وجود درگیری بیماری بتواند شرکتش را سرپا نگه دارد و بتواند فرد دیگری را higher کند و بتواند نهایتا آنقدر قدرت داشته باشد که شرکت از بین نرود. در خصوص این موضوع یعنی موضوع disability، بیماری و عمر کاری شده که صاحب شرکت می‌تواند د‌ر امنیت باشد و به این طریق می‌تواند در نهایت شرکت را نجات دهد. شما چطور؟ شما دوست دارید شرکتتان سرپا بماند؟
در این خصوص مبلغ premium به عبارتی بخش بزرگی از آن از طریق شرکت پرداخت می‌شود. نکته بسیار مهمی است که همیشه جای بحث بوده است که می‌دانید که بعضی بیمه‌ها را ما نمی‌توانیم از طریق هزینه‌های شرکت پرداخت کنیم ولی در این خصوص می‌توانیم و benefit آن می‌تواند برای شرکت باشد، می‌تواند برای فرد باشد، یعنی دو نفر هم فرد و هم شرکت. پس موضوع بحث ما این است که ما بتوانیم product یا محصولی داشته باشیم، پوششی داشته باشیم که بتواند شرکت را سرپا نگه دارد. در این خصوص سه تا موضوع life، critical و disability می‌تواند برای دارنده و افرادی که executive هستند یا افرادی که می‌توانند نقش کلیدی داشته باشند کمک باشد‌.
در این خصوص می‌توانم یک مثالی بزنم، تقریبا 21% را فرد می‌دهد و مبلغی‌ در حدود 79% را شرکت پرداخت می‌کند و منافع آن برای شرکت است، برای فرد است.
‌اطلاعات بیشتر می‌خواهید؟ با ما تماس بگیرید و مسلما در اختیارتان گذاشته می‌شود.
تا برنامه دیگر خدانگهدار.
با یک روش بیمه افراد کلیدی می‌توان در زمان‌های خطر شرکت را سر پا نگاه داشت

درباره نویسنده/هنرمند

دیگر مطالب مرتبط

insurance بیمهتعمیرات هرگونه وسایل برقی - آلن

Share this with: ارسال این مطلب به