در چه زمانی و چگونه حساب پس‌انداز بدون مالیات می‌تواند به خوبی به سرمایه‌گذاری ما کمک کند؟

حساب پس‌انداز بدون مالیات یا Tax Free Saving Account چیست؟ و چه امکانی به ما می‌دهد؟
این حساب در سال 2009 به تصویب مجلس می‌رسد و افراد با داشتن 18 سال سن و داشتن شماره ملی می‌توانند این حساب را افتتاح کنند. اگر در این حساب سرمایه‌گذاری شود، به دارنده این نوع حساب این امکان داده می‌شود که سود حاصله معاف از مالیات باشد.
نکته‌ای که قابل توجه است اینست که این نوع حساب بدرد چه کسانی می‌خورد و اصلا چرا بوجود آمده است؟
مسلما خیلی از افراد در بعضی از مقاطع می‌خواهند پولی را سرمایه‌گذاری کنند و سپس آنرا برداشت کنند در طول زمان زندگی خودشان و نمی‌خواهند منتظر دوران بازنشستگی خودشان بمانند تا اینکار را انجام دهند. حساب پس‌انداز بدون مالیات یکی از مزیت‌هایش همین است. پس اگر ما در حساب پس‌انداز بدون مالیات سرمایه‌گذاری می‌کنیم در واقع آن معاف از مالیات است.
این نکته خیلی خوب را برای مثال می‌توانیم داشته باشیم که اگر در سال 2009 سقف سرمایه‌گذاری در این نوع حساب‌ها 5000 دلار در سال بوده، امسال این سقف 6000 دلار است و بعبارتی از آن روز تا به امروز سقف جمع سرمایه‌گذاری که می‌توانیم داشته باشیم می‌شود 69500 دلار. این نکته خوبی‌ست برای دارندگان پول که می‌توانند این نوع حساب را باز کنند و اگر زمانی به پول نیاز داشت بتواند آنرا برداشت کند و نه اینکه الزاما تا زمان بازنشستگی مجبور باشد که صبر کند. گرچه می‌تواند ابزار خوبی برای دوران بازنشستگی هم باشد.
آیا جایگزین آر‌آر‌اس‌پی می‌شود؟ خیر.
چرا؟ برای اینکه طرح آر‌آر‌اس‌پی بدرد کسانی می‌خورد که قرار است مالیات بدهند اما این طرح باعث کاهش میزان مالیات آنها خواهد شد؛ در حالیکه در حساب پس‌انداز بدون مالیات این امکان وجود ندارد. نکته دیگر هم اینست: کسانیکه حساب آرآراس‌پی خود را تا آخر استفاده می‌کنند و بعبارتی سقف آنرا پُر می‌کنند دیگر نمی‌توانند در آرآراس‌پی خود پولی بگذارند و از معافیت مالیاتی برخوردار شوند مسلما می‌خواهند بقیه پول باقی مانده خود را سرمایه‌گذاری کنند که حساب پس‌انداز بدون مالیات این ابزار خوب را به آنها خواهد داد. پس به عبارتی افرادی که آرآراس‌پی خود را تا آخر استفاده کرده‌اند یا واجد شرایط آن نیستند بهترین ابزارشان حساب پس‌انداز بدون مالیات است.
نکته دیگری که بنظرم باید به آن توجه داشته باشیم اینست که این حساب پس‌انداز بدون مالیات را باید از سقف مجاز سرمایه‌گذاری بیشتر سرمایه‌گذاری نکنیم چون موجب جریمه 1 درصدی ماهانه می‌شود.
تا برنامه‌ای دیگر خدا نگهدار
چگونه می‌توان حساب پس‌انداز بدون مالیات داشت و مزایای آن چیست؟

درباره نویسنده/هنرمند

دیگر مطالب مرتبط

insurance بیمهتعمیرات هرگونه وسایل برقی - آلن

Share this with: ارسال این مطلب به