محمد رحیمیان
Date: پنج‌شنبه, دسامبر 16, 2021 - 11:15


بیمه کردیت کارت شما در مسافرت واقعا چقدر کارآیی دارد و ندارد؟

داریم به تعطیلات نزدیک می‌شویم و اولین چیزی که افراد در تعطیلات به فکر آن می‌افتند سفر کردن است. خوب از مسافرت لذت می‌برند و به فکر می‌افتند که در واقع به جایی که امکان دارد سفر کنند و اولین چیزی هم که در حین مسافرت کردند به یا‌دشان می‌افتد گرفتن بیمه است. ما هم قادر هستیم با توجه به این قضیه بیمه‌ای را در اختیار مشتریان بگذاریم که پوشش دهد.
‌یک نکته دیگری را می‌خواستم امروز بگویم، خیلی از ما باور داریم که چرا 50 یا 100 دلار پول بیمه بدهیم، credit card داریم برای چه پول بدهیم؟ امروز راجع به این مطلب می‌خواهیم صحبت کنیم. credit card و پوشش travel insurance، آیا به درستی می‌توانیم از پوشش آن استفاده کنیم؟ اگر بگویم نه شاید بهتر باشد، البته از حق نباید گذشت که بعضی از این credit cardها چنین پوششی دارند ولی آیا شما می‌دانید policy word آن یا به عبارتی پوشش آن چگونه است؟ آیا بهتر نیست بدانید؟ آیا می‌دانید چه چیزهایی را پوشش نمی‌دهد؟ این موضوعی است که فکر کردم که با شما share کنم.
‌چند روز پیش توجهم به شخصی جلب شد که تشریف آورده بودند office و یک پرونده‌ای هم زیر دستش بود و من فکر کردم که چه کمکی از دستم برمی‌آید! ایشان گفتند که احتیاج به کمک دارند‌، کمکی که می‌خواست چه بود؟ می‌خواست در واقع از من می خواست تا او را راهنمایی‌ کنم که در واقع چطور با شرکت بیمه مقابله کند، به این خاطر که حقش پرداخت نشده بود. آیا بیمه را از ما گرفته بود؟ خیر. چون ما خیلی دقت داریم که بیمه درست به مشتری بدهیم. آیا بیمه را از یک همکار بیمه‌ای گرفته بود؟ اتفاقا باز هم خیر. بیمه را در واقع به واسطه داشتن credit cardاش داشت، ایشان مسافرت می‌کند و بعد claimی انجام می‌دهد که claim در‌ واقع در مورد دندانش بوده و accident هم بود که راحت‌ترین چیزی است که پرداخت می‌شود، ولی پرداخت نشد! کمپانی بیمه اتفاقا کمپانی معظمی بود، اشکال از کمپانی بیمه نبود، این وسط می‌دانید که بانکها treat انجام می‌دهند و از مزایایشان این است که افراد می‌توانند یک سری point داشته باشند از جمله داشتن travel insurance. آیا خیلی ‌وقت‌ها پوشش نمی‌دهند؟ چرا ا‌تفاقا پوشش می‌دهند، اما آیا می‌تواند exclusion داشته باشد؟ می‌تواند به بعضی‌ها پوشش ندهد؟ قطعا می‌تواند. توصیه می‌کنم در هیچ شرایطی روی credit cardتان حساب نکنید. این بنده خدا در واقع نتوانست حقش را بگیرد، اشکال از کجا بوده؟ اشکال از شرکت مادر بوده؟ خیر. اشکال از این بوده که نیازش با آن چیزی که فکر می‌کرده و با آن چیزی که در بیمه نامه‌اش به عنوان credit cardاش منظور شده بوده مطابقت نداشته است و در واقع اینجا ما هستیم که بایستی دقت داشته باشیم تا ببینیم که واقعا credit cardما برای همه چیز پوشش دارد؟ آنهایی که دقت دارند به یک چیزهای اولیه دارند که ما بلیط‌مان را از کجا گرفته‌ایم؟ آیا با credit cardمان گرفته‌ایم؟ ‌limitاش چقدر است؟ ولی فارغ از این، policy wording یا به عبارتی محتوای بیمه نامه‌شان در حتی همان credit card خیلی خیلی مهم است که خیلی وقت‌ها به آن دقت نمی‌شود و در نهایت موجب نارضایتی این شخص شد. من راهنمایی‌هایی که می‌توانستم را انجام دادم ولی به ایشان هم گفتم که مشکل از شرکت مادر نیست. بالطبع ایشان باوری داشته و شاید بهتر است که از این به بعد باورش را درست کند که وقتی که به سفر می‌رود، اولا این هزینه را انجام دهد چون داشتن بیمه مسافرتی چیز مهمی است و دقت کند اگر حتی می‌خواهد از‌credit cardاش استفاده کند و باورش این است که می‌تواند از آن credit card پوشش داشته باشد، بالواقع چقدر پوشش دارد.
تا برنامه دیگر خدانگهدار.
بیمه کردیت کارت در مسافرت

درباره نویسنده/هنرمند

دیگر مطالب مرتبط

تعمیرات هرگونه وسایل برقی - آلن

Share this with: ارسال این مطلب به