کارشناسان همچنین اعتبار توافق‌نامه میان کانادا و آمریکا درباره "امن بودن کشور سوم" را زیر سوال قرار برده‌اند که معتقدند دو کشور کانادا و آمریکا سیستم پناهندگی مشابهی دارند و پناهندگانی که در یک سیستم رد می‌شوند نبایستی بتوانند در سیستم دیگری تقاضا بدهند و یا با تقاضای آنها موافقت شود
ایران استار- طبق اطلاعات منتشره از هیات مهاجرت و پناهندگی کانادا، این نرخ پذیرش حتی از رکورد 63 درصدی سال 2016 بالاتر است، و این با باور عمومی مردم که فکر می‌کنند این پناهندگان وارد شده از آمریکا نیازی به حمایت ندارند بسیار متفاوت می‌باشد،
از ژانویه امسال که ترامپ در آمریکا به قدرت رسید و به کسانیکه به صورت غیر مجاز در آمریکا به سر می‌برند اعلان کرد که آنها را به زودی اخراج می‌کند، بیش از 15,100 نفر از مرزهای محافظت نشده‌ی کانادا گذر کرده و خود را به پلیس آرسی‌ام‌پی برای دریافت پناهندگی معرفی کرده‌اند. از این تعداد افراد 10,790 نفر از ماه مارچ تا سپتامبر درخواست پناهندگی داده‌اند که هیئت پناهندگان 592 مورد یا 4/5 درصد درخواست‌ها را مورد بررسی قرار داده است. از این درخواست‌ها به 69 درصد یا 408 مورد پناهندگی اعطا شده است، و 141 درخواست نیز رد شده‌است. 43 مورد هم یا رها و یا حذف شده‌اند. این میزان از قبولی پرونده‌ها رکورد قبلی که در سال 2016 با 63 درصد قبولی بجا گذاشته شده بود را شکست.
یکی از کارشناسان گفت که اگر شورای پناهجویان اینچنین به این موارد پناهندگی اعطا کند، روند پناهندگی دادن به کشورهای دارای اولویت مانند افغانستان، بوروندی، مصر، اریتره، عراق، سوریه و یمن مختل خواهد شد. گروهی نیز معتقدند بیشتر این پناهندگان بخاطر شرایط مالی نامناسب و با دستمایه قراردادن شرایط کنونی در آمریکا به کانادا پناهنده می‌شوند. با این حال، دانشگاهیان و مدافعان پناهندگی معتقدند که براساس اطلاعات موجود این گروه از پناهندگان نیز نیاز به حفاظت دارند.
شری آیکن، استاد حقوق مهاجرت و پناهندگی دانشگاه کویین، گفت که پذیرش حدود 70 درصدی پناهندگان نشان می‌دهد که اکثریت آنها پناهنده واقعی هستند و بنظر من سیستم پناهندگی در کانادا دارد به خوبی کار خود را انجام می‌دهد. آیکن و دیگران نگران هستند که تاکنون تنها بخش کوچکی از این ردخواست‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند.
کارشناسان همچنین اعتبار توافق‌نامه میان کانادا و آمریکا درباره "امن بودن کشور سوم" را زیر سوال قرار برده‌اند که معتقدند دو کشور کانادا و آمریکا سیستم پناهندگی مشابهی دارند و پناهندگانی که در یک سیستم رد می‌شوند نبایستی بتوانند در سیستم دیگری تقاضا بدهند و یا با تقاضای آنها موافقت شود. این توافق‌نامه مشخص کرده است که تقاضا دهندگان بایستی الزاما از مرزهای محافظت نشده‌ عبور کنند که بدین ترتیب آنها در معرض خطر بیشتری در عبور از مرزهای کبک، بریتیش کلمبیا و مانی‌توبا که امنیت کمتری دارند، قرار خواهند گرفت. احمد حسن، وزیر مهاجرت، دعوت به مصاحبه در این مورد را بدون پاسخ گذاشت.
نظرسنجی اخیر نشان داد که 67 درصد کانادایی‌ها از صحت درخواست این پناهندگان مطمئن نیستند و معتقدند که پناهندگانی که از آمریکا وارد کانادا می‌شودند سعی در دور زدن قوانین مهاجرت قانونی را دارند. نظرسنجی دیگری نشان داد که 57 درصد شرکت‌کنندگان از عملکرد دولت در پذیرش پناهندگان ناراضی هستند و 53 درصد آنها نیز گفتند که کانادا در حال برخورد سخاوتمندانه با پناهجویان می‌باشد.
بیشتر پناهجویان اخیر با اصالت کشور هائیتی بوده‌اند که آمریکا طبق طرحی و بعلت وضعیت خاص و خطرناک در هائیتی آنها را به خاک خود پذیرفت. اعلان این وضعیت خاص تا پایان امسال به اتمام می‌رسد و 58,000 مجبور به ترک آمریکا خواهند شد.
طبق گزارش هیئت پناهندگان کانادا، 160 نفر پناهندگان دستگیر شده‌اند زیرا برای عموم مردم خطرناک محسوب می‌شوند و یا موفق نشده‌اند مدارک شناسایی خود را ارائه دهند. در میان 61 نفر که درخواستشان از نظر کانادا غیرقابل قبول بود، 34 نفر حکم اخراج گرفته‌اند، یک نفر اجازه درخواست پناهندگی نداشت، 3 نفر اجازه یافتند که بمانند و 6 نفر درخواستشان را پس گرفتند، یک نفر در دادگاه حاضر نشد و بقیه منتظر دریافت تصمیم نهایی دادگاه هستند.
Date: چهارشنبه, اکتبر 25, 2017 - 20:00

Share this with: ارسال این مطلب به