محافظه‌کاران با رهبری داگ فورد برای دومین بار با دولت اکثریت در انتاریو پیروز انتخابات شد

مایکل پارسا و گُلدی قمری، محافظه‌کارانی که در دوره پیشین مجلس نیز نماینده مجلس انتاریو بودند، مجددا تنها ایرانیانی بودند که به مجلس راه یافتند.
ایرانیان به خصوص در دو منطقه آرورا - اوکریجز - ریچموندهیل ؛ و نیز ریچموندهیل تعیین کننده بودند. در منطقه آرورا - اوکریجز - ریچموندهیل، برای اولین‌بار و در یک اتفاق بسیار عالی هر سه کاندیدا ایرانی بودند و بدین شکل می‌توان مطمئن شد که حتما یک ایرانی، حتی بدون در نظر گرفتن احزاب به مجلس انتاریو می‌رفت. مایکل این رقابت را برد. گُلدی قمری نیز بدون مشکل توانست در منطقه خود، کارلتون، مجددا به مجلس راه یابد. اما در حالیکه در شهر ایرانی‌نشین ریچموندهیل با رای‌های ما، امکان فرستادن روزبه فرهادی به مجلس را هم داشتیم، وی در مقابل دیزی وای محافظه‌کار شکست خورد. کرسی شهر ایرانی‌نشین ریچموندهیل در انتخابات قبلی با شکست دکتر رضا مریدی از دیزی وای، پس از ۳ دوره به یک غیر ایرانی رسیده بود.

تعداد کرسی

محافظه‌کار 83%
نیودموکرات 31%
لیبرال 8%
سبز 1%
مستقل 1%

میانگین آراء

محافظه‌کار 40.8%
لیبرال 23.8%
نیودموکرات 23.7%
سبز 6.0%
مستقل 0.5%

آرورا-اوکریجز-ریچموندهیل

 

سه نماینده ایرانی از سه حزب اول کانادا در این حوزه حضور داشتند و قطعا یک ایرانی به مجلس انتاریو راه می‌یافت.
مایکل پارسا که دوره پیش نیز نماینده مجلس بوده، از همه جلوتر به مجلس رفت و مرجان کثیرلو از لیبرال، و رضا پورزاد از نیودموکرات در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

✅ 53%

Conservative-Party-candidate-Michael-Parsa-Aurora-Oak-Ridges-Richmond-Hill-election-2022-مایکل-پارسا-محافظه-کار-ریچموندهیل-آرورا-اوکریجزمایکل پارسا
حزب: محافظه‌کار
منطقه: آرورا-اوکریجز-ریچموندهیل

دوم 31%

Liberal-Party-candidate-Marjan-Kasirlou-Aurora-Oak-Ridges-Richmond-Hill-election-2022-مرجان-کثیرلو-لیبرال-ریچموندهیل-آرورا-اوکریجزمرجان کثیرلو
حزب: لیبرال
منطقه: آرورا-اوکریجز-ریچموندهیل

سوم 8%

NDP-candidate-Reza-Pourzad-Aurora-Oak-Ridges-Richmond-Hill-election-2022-رضا-پورزاد-نیودموکرات-ریچموندهیل-آرورا-اوکریجزرضا پورزاد
حزب: نیودموکرات
منطقه: آرورا-اوکریجز-ریچموندهیل


ریچموندهیل

 

دو نماینده ایرانی از دو حزب لیبرال و انتاریو در این حوزه حضور داشتند. "دیزی وای" نماینده محافظه‌کار این حوزه در دوره پیش دکتر رضا مریدی را شکست داده بود موفق شد مجددا اینبار روزبه فرهادی را نیز شکست دهد.

✅ 43%

Daisy Wayدیزی وای
حزب: محافظه‌کار
منطقه: ریچموندهیل

دوم 32%

Liberal-Party-candidate-Roozbeh-Farhadi-Richmond-Hill-election-2022-روزبه-فرهادی-لیبرال-ریچموندهیلروزبه فرهادی
حزب: لیبرال
منطقه: ریچموندهیل

ششم 2%

Ontario-Party-candidate-Ramtin-Biouckzadeh-Richmond-Hill-election-2022-رامتین-بیوک-زاده-انتاریو-ریچموندهیلرامتین بیوک‌زاده
حزب: انتاریو
منطقه: ریچموندهیل


کارلتون-اتاوا

 

گلدی قمری نماینده محافظه‌کار ایرانی مجلس انتاریو که دوره پیش نیز انتخاب شده بود، برنده این دوره نیز بود.

✅ 48%

Conservative-Party-candidate-Goldie-Ghamari-Carleton-Ottawa-election-2022-گلدی-قمری-محافظه-کار-کارلتون-اتاواگلدی قمری
حزب: محافظه‌کار
منطقه: کارلتون


دان‌ولی شرق

 

این دومین حضور سام معینی در انتخابات انتاریو بود. سام در مقابل شمجی عادیل قرار گرفت که جایگزین مایکل کوتو از محبوب‌ترین نماینده‌های لیبرال  بود که اکنون به مجلس فدرال رفته. سام شکست خورد و دوم شد.

✅ 44%

Daisy Wayشمجی عادیل
حزب: لیبرال
منطقه: دان ولی شرقی

دوم 32%

Conservative-Party-candidate-sam-moini-Don-valley-east-election-2022-سام-معینی-محافظه-کار-دان-ولی-شرقیسام معینی
حزب: محافظه‌کار
منطقه: دان ولی شرقی


دان ولی شمالی

 

ابراهیم آسترکی نیودموکرات به میدان مقابله با نمایندگان محافظه‌کار و لیبرال رفته بود، رقابت بین محافظه‌کاران و لیبرال‌ها در این حوزه بسیار بسیار میلی‌متری بود، ابراهیم نهایتا سوم شد.

✅ 42%

Daisy Way که وینسنت
حزب: محافظه‌کار
منطقه: دان ولی شمالی

دوم 41%

Daisy Wayسائو جاناتان
حزب: لیبرال
منطقه: دان ولی شمالی

سوم 10%

NDP-Party-candidate-Ebrahim-astaraki-Don-valley-north-election-2022-ابراهیم-آسترکی-نیودموکرات-دان-ولی-شمالیابراهیم آسترکی
حزب: نیودموکرات
منطقه: دان ولی شمالی

اخبار انتخابات


خبر-تورنتو-معرفی-کابینه-جدید-داگ-فورد-نخست-وزیر-انتاریو-مایکل-پارسا-معاون-جانشین-وزیر-مسکن معرفی کابینه جدید داگ فورد نخست وزیر انتاریو: مایکل پارسا وزیر مسکن شد
امروز جمعه، "داگ فورد" نخست وزیر انتاریو، پس از دومین پیروزی خود در انتخابات و تشکیل دولت اکثریت محافظه‌کار در استان، کابینه جدید
News | Political, e-ON2022 | Canada - GTA
24.06.2022, 19:24: | Arash Moghaddam

خبر-تورنتو-انتخابات-داگ-فورد-محافظه-کار-دوباره-نخست-وزیر-دولت-اکثریت-انتاریو-ایرانی هر آنچه در انتخابات رخ داد: چگونه داگ فورد محافظه کار دوباره نخست وزیر دولت اکثریت انتاریو شد و باز هم ۲ ایرانی به مجلس راه یافتند
در انتخابات امسال ۲۰۲۲ انتاریو ۱۲۴ کرسی برای نمایندگان مجلس وجود داشت که در این دوره نیز مانند دوره پیشین ۲ ایرانی‌تبار محافظه‌
News | e-ON2022 | Canada - GTA
03.06.2022, 06:35: | Arash Moghaddam

مصاحبه-مایکل-پارسا-کاندیدا-انتخابات-مجلس-سیاست-محافظه-کاران-انتاریو با مایکل پارسا کاندیدای انتخابات مجلس؛ سیاست‌های محافظه‌کاران برای انتاریو دقیقا و مختصرا چیست؟
پس از مصاحبه‌های شخصی - خانوادگی ایران استار با کاندیداهای ایرانی‌تبار این دوره از مجلس انتاریو، تصمیم گرفتیم که مصاحبه دیگری در
News | e-ON2022 | Canada - GTA
01.06.2022, 07:44: | Arash Moghaddam

روزبه-فرهادی-کاندیدای-انتخابات-مجلس-سیاست-های-جدید-لیبرال-برای-انتاریو-ریز-مختصر با روزبه فرهادی کاندیدای انتخابات مجلس؛ سیاست‌های جدید لیبرال‌ها برای انتاریو به ریز ولی مختصر چیست؟
پس از مصاحبه‌های شخصی - خانوادگی ایران استار با کاندیداهای ایرانی‌تبار این دوره از مجلس انتاریو، تصمیم گرفتیم که مصاحبه دیگری با
News | e-ON2022 | Canada - GTA
30.05.2022, 10:43: | Arash Moghaddam

همه-چیز-درباره-زندگی-شخصی-کاری-مایکل-پارسا-کاندیدای-محافظه-کار-حوزه-آرورا-اوکریجز-ریچموندهیل همه چیز درباره زندگی شخصی و کاری مایکل پارسا کاندیدای محافظه‌کاران در حوزه آرورا اوکریجز ریچموندهیل در انتخابات انتاریو
یک هفته مانده به انتخابات به سراغ مایکل پارسا رفتیم تا کمی بیشتر در مورد خودش و زندگیش بدانیم.
Report | e-ON2022 | Canada
27.05.2022, 15:52: | Arash Moghaddam

خبر-تورنتو-همه-چیز-درباره-چگونه-رای-دادن-شما-در-انتخابات-۲۰۲۲-انتاریو همه چیز درباره چگونه رای دادن شما در انتخابات ۲۰۲۲ انتاریو
با انحلال رسمی قوه مقننه (قانونگذار) انتاریو در ۳ می، به درخواست "داگ فورد" نخست وزیر وقت و رهبر حزب محافظه‌کار انتاریو، و توسط "
News | e-ON2022 | Canada - GTA
26.05.2022, 08:03: | Nilo Janami

مصاحبه-روزبه-فرهادی-کاندیدای-لیبرال-حوزه-ریچموندهیل-انتخابات-انتاریو-کانادا هر آنچه باید دقیقا درباره خود روزبه فرهادی، کاندیدای لیبرال‌ها در حوزه ریچموندهیل در انتخابات انتاریو بدانید
پس از پایان مناظره‌ها در روز دوشنبه، و برای آشنایی بیشتر با خود روزبه فرهادی به سراغ او رفتیم تا کمی از خودِ خودش و زندگیش با
Report | e-ON2022 | Canada
17.05.2022, 15:43: | Arash Moghaddam

خبر-تورنتو-پوشش-کامل-زنده--آنچه-در-مناظره-امشب-انتخابات-انتاریو-گذشت-همه-بر-علیه-فورد پوشش کامل زنده و یک خطی از آنچه در مناظره امشب انتخابات انتاریو گذشت: همه بر علیه فورد
سری گزارش‌های زنده، حضوری و اختصاصی ایران استار با دولت‌های کانادا:
News | e-ON2022 | Canada - GTA
16.05.2022, 20:27: | Arash Moghaddam

خبر-تورنتو-لیبرال-ها-سه-کاندید-انتخابات-انتاریو-اظهار-اخراج-چهارم-اخراج-نشد لیبرال‌ها ۳ کاندید در انتخابات انتاریو را بعلت اظهاراتشان اخراج کردند؛ چهارمی اخراج نشد
لیبرال‌های انتاریو طی فقط سه روز سومین نامزد خود را به دلیل اظهارنظرهایشان در فیسبوک و رسانه‌ها اخراج کردند و در حال بررسی اخراج
News | e-ON2022 | Canada - GTA
15.05.2022, 08:10: | Arash Moghaddam

رقابت-جدید-لیبرال-نیودموکرات-در-انتخابات-انتاریو-روزهای-کاری-را-فقط-۴-روز-می-کنیم رقابت جدید لیبرال‌ها و نیودموکرات‌ها در انتخابات انتاریو: روزهای کاری را فقط ۴ روز می‌کنیم
دو حزب لیبرال و نیودموکرات انتاریو قول داده‌اند در صورت تشکیل دولت، بررسی کاهش یک روز از ۵ روز کاری، از ۷ روز هفته را سریعا آغاز
News | e-ON2022 | Canada - GTA
13.05.2022, 19:44: | Arash Moghaddam

خبر-تورنتو-استفن-لچه-وزیر-آموزش-و-پرورش-انتاریو-حراج-برده-۱۶-سال-پیش-عذرخواهی استفن لچه وزیر آموزش و پرورش انتاریو برای شرکت در "حراج برده" در ۱۶ سال پیش عذرخواهی کرد
"استفن لچه" که یکی از بلندپایه‌ترین وزرای کابینه دولت فورد است، پس فاش شد نامش در دانشگاه که سال‌ها پیش در یک به اصطلاح "حراج
News | e-ON2022 | Canada - GTA
11.05.2022, 22:29: | Arash Moghaddam

خبر-تورنتو-نظرسنجی-روز-اول-مبارزات-انتخاباتی-استان-انتاریو-فورد-دوباره-دولت-اکثریت نظرسنجی روز اول مبارزات انتخاباتی استان انتاریو: فورد دوباره دولت اکثریت تشکیل می‌دهد
آخرین نظرسنجی انجام شده توسط شرکت "اپسوس" که به طور انحصاری برای "گلوبال نیوز" دیروز انجام شد نشان می‌دهد که حزب محافظه‌کار داگ
News | e-ON2022 | Canada
04.05.2022, 22:33: | Arash Moghaddam

خبر-تورنتو-سرمایه-عظیم-۲۰-نماینده-مجلس-انتاریو-در-بازار-املاک-کاتلین-وین-آندریا-هوروت سرمایه‌گذاری عظیم حداقل ۲۰% نمایندگان مجلس انتاریو در بازار املاک: کاتلین وین و آندریا هوروت هم خانه اجاره ای دارند؛ کدام حزب سلطان اجاره دادن است؟
گزارش رسیده از کمیسر صداقت انتاریو که امروز به بیرون درز کرده نشان می‌دهد که حداقل ۲۰% نمایندگان مجلس انتاریو ملک یا املاکی دارند
News | e-ON2022 | Canada - GTA
02.05.2022, 19:36: | Arash Moghaddam

خبر-تورنتو-مرجان-کثیرلو-ایرانی-تبار-لیبرال-مجلس-انتاریو-آرورا-اوکریجز-ریچموندهیل-حوزه ورود مرجان کثیرلو، ایرانی‌تبار و لیبرال به رقابت مجلس انتاریو در آرورا، اوکریجز، ریچموندهیل: این حوزه با کمک و رای شما دوباره لیبرال می‌شود
در روز شنبه ساعت ۱۳:۳۰، مرجان کثیرلو دفتر انتخاباتیش را با حضور تعداد زیادی از طرفدارانش در حوزه آرورا - اوکریجز - ریچموندهیل
News | e-ON2022 | Canada - GTA
30.04.2022, 19:59: | Arash Moghaddam

خبر-تورنتو-مایکل-پارسا-افتتاح-دفتر-انتخاباتی-دوم-نمایندگی-مجلس-انتاریو-مردم-کرونا-همکاری-کمک-اقتصادی مایکل پارسا در افتتاح دفتر انتخاباتیش برای دور دوم نمایندگی در مجلس انتاریو: مردم در زمان کرونا با ما همکاری کردند، ما قول می‌دهیم اکنون به آنها در اقتصاد کمک کنیم
شنبه ساعت ۱۱ صبح، مایکل پارسا همراه با بیش از یکصد نفر از طرفداران، داوطلبان و همراهانش، دفتر انتخاباتی خود را در "اوکریجز"
News | e-ON2022 | Canada - GTA
30.04.2022, 18:32: | Arash Moghaddam

خبر-تورنتو-ورود-ایرانی-کارزار-روزبه-فرهادی-نماینده-لیبرال-جانشین-دکتر-رضا-مریدی-ریچموندهیل ورود ایرانی‌ها به کارزار: روزبه فرهادی نماینده لیبرال‌ها و جانشین دکتر رضا مریدی در ریچموندهیل بدنبال رای شماست
"روزبه فرهادی" همراه با جمعی از حامیان، پیشروهای جامعه و چند نماینده مجلس، دفترش در ریچموندهیل را افتتاح کرد و رسما به جمع مبارزه
News | e-ON2022 | Canada - GTA
25.04.2022, 15:00: | Arash Moghaddam

Share this with: ارسال این مطلب به