وی از انگلستان‌ و متخصص در باستان‌شناسی‌ و مطالعات ایرانی بوده است
شرق‌شناسی - 125
بیوار ایدرین دیوید هیو (Bivar, Adrian David Hugh).‌ از اهالی انگلستان‌ و متخصص در باستان‌شناسی‌ و مطالعات ایرانی، پس از تحصیلات مقدماتی در دانشگاه آکسفورد درس خواند و لیسانس مطالعات کلاسیک گرفت‌. در بیروت و شیراز‌ به مطالعه زبان‌های عربی و فارسی‌ پرداخت و سپس با ارائه پایان نامه‌ای در‌باره تاریخ و باستان‌شناسی‌ عصر کوشان و کوشانی – ساسانی‌ موفق به اخذ‌ درجه دکتری‌ از کرسی چرچ آکسفورد گردید‌. دوره خدمت‌ نظام را در هندوستان‌ گذرانید و در سال 1956 متصدی بخش عتیقه‌های نیجریه‌ای موزه و در سال 1960 مربی باستان‌شناسی‌ آسیای میانه‌ در مدرسه مطالعات‌ شرقی و آفریقائی دانشگاه لندن‌ گردید. وی در سال‌ 1971 منشی‌ مجموعه کتیبه های ایرانی و از 1971تا 1974 عضو انجمن‌ آسیائی سلطنتی بود و زمانی هم عضو انجمن‌ سکه‌شناسی سلطنتی‌ بوده و در کاوش‌های‌ باستان‌شناسی ایران  شرکت داشته است‌. و مقاله‌های بسیاری در زمینه باستان‌شناسی، سکه‌شناسی و کتیبه‌های پیش از اسلام و ایران و افغانستان اسلامی‌ نگاشته است (1).
لطفا روی عکس تبلیغات زیر کلیک کنید؛ ادامه مطلب پس از این تبلیغات
parya chess
دانشنامه ویکی‌پدیای فارسی در مقاله ادریان دیوید‌ هیو بیوار نوشته است: ایشان متولد 1926 و متوفی در 2015 استاد بازنشسته‌ ایران‌شناسی‌ دانشکده مطالعات‌ مشرق زمین‌ و آفریقا در دانشگاه لندن است‌. به عنوان یک سکه‌شناس‌ و باستان‌شناس‌ تخصص ویژه‌ای در زمینه سکه‌ها و کتیبه‌های‌ دیواری ساسانی، سکه‌های ساسانی- کوشانی و تاریخ‌شناس، پیکر نگاری، میترائی‌گری، تاریخ اشکانی و فولکلور پیش از اسلام ایران است‌. و جز ء نویسندگان‌ جلد سوم‌ تاریخ ایران کامبریج هم هست‌.(2).
درتاریخ 16 آوریل 2014‌ به خاطر تحقیقات سکه‌شناسی و باستان‌شناسی ایران‌ از طرف انجمن آسیائی سلطنتی بریتانیا‌ مدال طلای انجمن مزبور به پروفسور بیوار اعطاءشد‌ و پروفسور فرانسوا دو بلوا‌طی‌ سخنرانی که در جلسه بزرگداشت‌ پروفسور بیوار بر پاشده بوده‌ ضمن تقدیم نشان طلا‌ به ایشان یاد‌آورشدند که مطالعات و تحقیقات ارزنده پروفسور بیوار باعث‌ کشف اسناد معتبری در‌باره افغانستان سده هشتم‌ میلادی شده‌ که در آن اسناد خانواده معتبری ‌که از دین پیشین خود به دیانت اسلام‌ مشرف شده بودند‌ شناخته شدند‌. و در این جلسه‌ پس از سخنرانی‌ها از حضار پذیرائی گردید‌. (3).
آثار خاور‌شناس بیوار‌ در زمینه ایران‌شناسی‌:
لطفا روی عکس بنر تبلیغاتی کلیک کنید تا برایتان شماره بگیرد
sina sotodehnia insurance بیمه سینا ستوده‌نیا
 1- مجموعه سکه‌های‌ کوشانی- ساسانی (he Kushano – Sasanian  Coins ) چاپ 1956.
لطفا روی عکس تبلیغاتی کلیک کنید؛ ادامه مطلب پس از این تبلیغات
Marjan Delavar - J.D. B.A. Canadian Bar Association Ontario Legal
2- سکه‌زنی در عمان ابو کالیجار آل‌بویه (با همکاری‌) "The Coinage of Oman  under  Abu  Kalijar the BuwahidL" چاپ 1958.
لطفا روی عکس تبلیغاتی کلیک کنید تا برای شما شماره بگیرد؛ ادامه مطلب پس از این تبلیغات
insurance بیمه
‌3- سند تازه‌ای‌ از سجستان بربروس، مجموعه درهم‌های عرب- ساسانی ) Fresh Evidence on the Sijistan Barbarous Series of Arab-Sasanian Dirhams ) چاپ 1958.
 4- جزئیات‌ و نشانه‌ها‌ از مجسمه‌های ساسانی (ِDetails  and Devices from the Sasanian Sculptures ) چاپ 1959.
‌5-  ساتراپ کوروش جوان (A Satrap of Cyrus the younger) چاپ 1962.
 6 - گنجی متعلق به ساسانیان از حیله‌ (A Sasanian  Hoard  from Hilla ) چاپ 1963.
 7-گردیز (Gardiz ) چاپ 1965.
 8- غور (Ghur) چاپ 1965.
 9-‌ گنبد قابوس (Gunbadh-I Kabus ) چاپ 1965.
10- زیارت سا‌ل پل(افغانستان‌) در نزد سلاجقه (Saljugid Ziyarats of Sa-I  Pul ( Afghanistan ) چاپ 1966.
 11- کتیبه کوفی به نظم فارسی‌ در دربار سلطلان مسعود سوم غزنوی (نقد وبررسی) The Kufic Inscription  in Persian  Verses  in the Court the  Royal  Palace of Mas`ud111 at Ghaznie.) چاپ 1967.
 12- مهر‌ها‌ی کوشان وکوشانی- ساسانی‌ و سکه‌های کوشانیساسانی. (Kushan  and Kushano – Sasanian Seals and Kushano –sasanian. Coins Sasanian Seals  in the british Museum) چاپ لندن 1968.
13- نخستین سفال‌ نوشته‌ پارتیان ایران (The First  Parthian  Ostracon  from  Iran) چاپ 1970.
 14- هاریتی و گاهشمار‌ کوشانیان (Hariti  and the Chronology of the Kusanas) چاپ 1970.
 15- یادمانی ایرانی در آتن و ارتباط‌ آن با مهر‌های‌ حکومتی هخامنشیان ( A Persian Monument at Athens  ,and Its Connection with the Achaemenid  State Seals ) چاپ لندن 1970.
 16 - سکه عصر ساسانی از قومس (The Sasanian Coin   from Qumis )چاپ 1970.
 17- تجارت بین چین و شرق نزدیک در عصر ساسانی و اوائل پیدایش اسلام (Trade between China and the Near East  in the Sasanian ) چاپ لندن 1970.
 18-‌ گنجی از شمس رایج‌ عصر ماد‌ از نوش جان‌ نزدیک ملایر (A Hoard  of  Ingot . Currency of the  Median  period from  Nush –I Jan Malayir  Iran) چاپ 1971.
 19- هیاطله (Hayatila) چاپ 1971.
20-حصن (Hisn ) چاپ 1971. - سنگ نبشته‌ها‌ و آثار بودائی‌ باقی‌مانده‌ در ناحیه‌ جاغوری افغانستان، ایران و اسلام‌ (Petroglyph and Buddist  Remains of Jaghuri  District Afghanistan , Iran  and Islam ) چاپ 1971.
21- گنجی از غنائم جنگی مغول از افغانستان شرقی (A  Mongol  Invasion Hoard   from  Eastern  Afghanistan  ) چاپ 1975.
 22- سند ونماد در هنر هخا‌منشیان (Document and Symbol in the  Art  of the Achaemenids) چاپ چاپ لیدن 1975.
 23- موضوع‌های مذهبی روی مهر‌های هخامنشی (Religious  Subjects on Achaemanid  Seals ) چاپ منجستر 1975
.24- نماد‌های میترائی‌ روی مدالی‌ متعلق به دوره آل‌بویه‌ در ایران (Mithraic Symbols on a Medallion  of Buyid Iran ) چاپ 1976.
25- مجموعه کتیبه‌های ایرانی (با همکاری) "Persian Inscriptions Down to the Early Safavid Period " که با همکاری احسان یارشاطر از ایران و پروفسور بیوار‌ تالیف شده است‌.
26-  قصیده مازندران‌ منوچهری (Manucher`s  Mazandaran Ode ) چاپ 1990.
 27- بار‌گیری (Bargiri ) چاپ 1991.


 
منابع وماخذ:
1- گروه مؤلفان ومترجمان‌: فرهنگ خاور‌شناسان جلد دوم ص520‌ چاپ تهران 1382 از انتشارات‌ پژوهشگاه علوم انسانی‌ و مطالعات فرهنگی‌.
2- ویکی‌پدیای فارسی و انگلیسی‌ مقاله "ایدرین دیوید هیو بیوار".
لطفا روی عکس تبلیغاتی کلیک کنید؛ ادامه مطلب پس از این تبلیغات

Best Persian Iranian Directory


‌3-‌ سایت RAS (Royal Asiatic Society ) مقاله و گزارش‌ در‌یافت مدال‌ پروفسور بیوار‌.
لطفا روی عکس تبلیغات زیر کلیک کنید؛ ادامه مطلب پس از این تبلیغات
بهترین طراحی و سه بعدی برای بیزینس شما

اگر شما همکاری گرامی ما هستی، مرسی که این مطلب را خواندی، اما کپی نکن و با تغییر به نام خودت نزن، خودت زحمت بکش!
پروتکل علمی - پزشکی جهانی برای مقابله کلیه ویروس‌هایی مانند کرونا که انتقالشان از طریق بسته هوایی است:
۱- ماسک ان-۹۵ بزنید، کرونا از ماسک‌های معمولی رد می‌شود. ۲- فیلتر هوای قوی هپا بگذارید. ۳- تا جایی که می‌توانید از مردم حذر کنید. ۴- تغذیه خوب و سالم داشته باشید، مقادیر زیاد ویتامین C و D مصرف کنید. ۵- بسیار ورزش کنید. ۶- اگر توانستید حتما واکسن بزنید.
Date: Wednesday, March 4, 2020 - 19:00

درباره نویسنده/هنرمند

دیگر مطالب مرتبط

تعمیرات هرگونه وسایل برقی - آلن

Share this with: ارسال این مطلب به