E.g., 09/23/2023

E.g., 09/23/2023


جام دوستی فوتبال - ۱۴ آگوست ۲۰۲۲ - تورنتو جام دوستی فوتبال - ۱۴ آگوست ۲۰۲۲ - تورنتو
جام دوستی فوتبال - ۱۴ آگوست ۲۰۲۲ - تورنتو
Report | Sport |
چهارشنبه, 08/31/2022 - 14:09 | Shahram Binesh

شاپریون ۲ شاپریون ۲
شاپریون ۲ کاری از: گروه نمایشی بهاران کارگردان: فرشیده نسرین *** نویسنده:محمد کشاورز مونتاژ صدا:عرفانه ایران‌نژاد پخش: ایران
Family | Radio |
چهارشنبه, 06/29/2022 - 15:32 | Erfaneh

شاپریون ۱ شاپریون ۱
شاپریون ۱ کاری از: گروه نمایشی بهاران کارگردان: فرشیده نسرین *** نویسنده:محمد کشاورز مونتاژ صدا:عرفانه ایران‌نژاد پخش: ایران
Family | Radio |
س., 06/21/2022 - 11:55 | Erfaneh

قلب‌های بی‌تپش-۲ قلب‌های بی‌تپش-۲
قلب‌های بی‌تپش-۲؛ هنر و نمایش رادیویی این هفته گروه نمایشی بهاران کاری از: گروه نمایشی بهاران؛ کارگردان: فرشیده نسرین؛ نویسنده:
Family | Radio |
چهارشنبه, 06/15/2022 - 14:14 | Erfaneh

قلب‌های بی‌تپش قلب‌های بی‌تپش - ۱
قلب‌های بی‌تپش کاری از: گروه نمایشی بهاران کارگردان: فرشیده نسرین *** نویسنده:مهرداد مراد مونتاژ صدا:عرفانه ایران‌نژاد پخش: ایران
Family | Radio |
چهارشنبه, 06/08/2022 - 12:47 | Erfaneh

ننگ بی‌پولی ننگ بی‌پولی
ننگ بی‌پولی کاری از: گروه نمایشی بهاران کارگردان: فرشیده نسرین *** نویسنده:ایرج پزشک‌زاد مونتاژ صدا:هومن حسنی پخش: ایران استار
Family | Radio |
چهارشنبه, 06/01/2022 - 13:57 | Erfaneh

مرگا مرگ مرگا مرگ
مرگا مرگ کاری از: گروه نمایشی بهاران کارگردان: فرشیده نسرین *** نویسنده:احمد آرام مونتاژ صدا:عرفانه ایران‌نژاد پخش: ایران استار
Family | Radio |
د., 05/23/2022 - 10:37 | Erfaneh

فرصت دوباره؛ هنر و نمایش رادیویی این هفته گروه نمایشی بهاران فرصت دوباره؛ هنر و نمایش رادیویی این هفته گروه نمایشی بهاران
فرصت دوباره کاری از: گروه نمایشی بهاران کارگردان: فرشیده نسرین *** نویسنده:گلی ترقی مونتاژ صدا:عرفانه ایران‌نژاد پخش: ایران استار
Family | Radio |
چهارشنبه, 05/04/2022 - 16:59 | Erfaneh

دزد محترم-۲؛ هنر و نمایش رادیویی این هفته گروه نمایشی بهاران دزد محترم-۲؛ هنر و نمایش رادیویی این هفته گروه نمایشی بهاران
دزد محترم-۲ کاری از: گروه نمایشی بهاران کارگردان: فرشیده نسرین *** نویسنده:گلی ترقی مترجم: مونتاژ صدا:عرفانه ایران‌نژاد پخش:
Family | Radio |
چهارشنبه, 04/27/2022 - 13:13 | Erfaneh

مژگان پورنیک: سفال و چرخش برایتان آرامش می‌آورند مژگان پورنیک: سفال و چرخش برایتان آرامش می‌آورند
سفال و سرامیک: مژگان پورنیک: سفال و چرخش برایتان آرامش می آورند چرا سفال و سرامیک با رنگ و لعابشان در کانادا موفق هستند؟ چالش
Family | Challenge |
س., 04/19/2022 - 17:23 | Erfaneh

دزد محترم؛ هنر و نمایش رادیویی این هفته گروه نمایشی بهاران دزد محترم؛ هنر و نمایش رادیویی این هفته گروه نمایشی بهاران
دزد محترم کاری از: گروه نمایشی بهاران کارگردان: فرشیده نسرین *** نویسنده:گلی ترقی مترجم: مونتاژ صدا:عرفانه ایران‌نژاد پخش: ایران
Family | Radio |
پ., 04/14/2022 - 16:11 | Erfaneh

تیما آطاهریان: تله‌های زندگی چه هستند، از کجا می‌آیند و راه‌حل چیست؟ تیما آطاهریان: تله‌های زندگی چه هستند، از کجا می‌آیند و راه‌حل چیست؟
تیما آطاهریان: تله‌های زندگی چه هستند، از کجا می‌آیند و راه‌حل چیست؟ چرا یک جریان می‌تواند در زندگی انسان مرتبا تکرار شود و چگونه
Family | Challenge |
پ., 04/14/2022 - 16:08 | Erfaneh

بی باد بی پارو؛ هنر و نمایش رادیویی این هفته گروه نمایشی بهاران بی باد بی پارو؛ هنر و نمایش رادیویی این هفته گروه نمایشی بهاران
بی‌باد بی‌پارو کاری از: گروه نمایشی بهاران کارگردان: فرشیده نسرین *** نویسنده:فریبا وفا مونتاژ صدا:عرفانه ایران‌نژاد پخش: ایران
Family | Radio |
چهارشنبه, 04/13/2022 - 12:26 | Erfaneh

سینا جهادی: چرا و چگونه هوش مصنوعی می‌تواند باعث سرمایه‌گذاری با بازدهی حداکثری شود؟ سینا جهادی: چرا و چگونه هوش مصنوعی می‌تواند باعث سرمایه‌گذاری با بازدهی حداکثری شود؟
سینا جهادی: چرا و چگونه هوش مصنوعی می‌تواند باعث سرمایه‌گذاری با بازدهی حداکثری شود؟ ورود هوش مصنوعی به سرمایه‌گذاری اقتصاد و پیش
Family | Challenge |
چهارشنبه, 04/06/2022 - 15:06 | Erfaneh

آهو و پرنده‌ها؛ هنر و نمایش رادیویی این هفته گروه نمایشی بهاران آهو و پرنده‌ها؛ هنر و نمایش رادیویی این هفته گروه نمایشی بهاران
آهو و پرنده‌ها کاری از: گروه نمایشی بهاران کارگردان: فرشیده نسرین *** نویسنده:نیما یوشیج مونتاژ صدا:عرفانه ایران‌نژاد پخش: ایران
Family | Radio |
س., 04/05/2022 - 14:10 | Erfaneh

شیوا مقدسی: هنر، نقاشی و چاپ با سلیقه شخصی روی پارچه چیست؟ شیوا مقدسی: هنر، نقاشی و چاپ با سلیقه شخصی روی پارچه چیست؟
شیوا مقدسی: هنر، نقاشی و چاپ با سلیقه شخصی روی پارچه چیست؟ چگونه باید با توجه به نوع پارچه روی آن نقاشی زیبا انجام دهید؟ چالش
Family | Challenge |
س., 04/05/2022 - 14:07 | Erfaneh

سیاوش هدایتی: کانادا هنوز هم راه‌های مهاجرتی فعال زیادی دارد سیاوش هدایتی: کانادا هنوز هم راه‌های مهاجرتی فعال زیادی دارد
سیاوش هدایتی: کانادا هنوز هم راه‌های مهاجرتی فعال زیادی دارد شرایط متقاضی معمولا با یکی از روش‌های متنوع مهاجرتی کانادا جور در می
Family | Challenge |
س., 03/29/2022 - 12:14 | Erfaneh

بارانی سفارتی بارانی سفارتی
بارانی سفارتی کاری از: گروه نمایشی بهاران کارگردان: فرشیده نسرین *** خاطره‌ای از:ایرج پزشک‌زاد مترجم: مونتاژ صدا:عرفانه ایران‌
Family | Radio |
جمعه, 03/25/2022 - 14:19 | Erfaneh

پروین معروفی: گل‌ها شرایط متعادل، هر دو روز یکبار آب و غذای گل نیاز دارند پروین معروفی: گل‌ها شرایط متعادل، هر دو روز یکبار آب و غذای گل نیاز دارند
پروین معروفی: گل‌ها شرایط متعادل، هر دو روز یکبار آب و غذای گل نیاز دارند چگونه می‌توان گل‌های ریشه‌دار یا بی‌ریشه را در منزل
Family | Challenge |
س., 03/22/2022 - 13:10 | Erfaneh

زن‌بگیر حرفه‌ای؛ هنر و نمایش رادیویی این هفته گروه نمایشی بهاران زن‌بگیر حرفه‌ای؛ هنر و نمایش رادیویی این هفته گروه نمایشی بهاران
زن‌بگیر حرفه‌ای کاری از: گروه نمایشی بهاران کارگردان: فرشیده نسرین *** نویسنده: عزیز نسین مترجم: ثمین باغچه‌بان مونتاژ صدا:
Family | Radio |
جمعه, 03/18/2022 - 13:49 | Erfaneh

پرلاشز-۲ پرلاشز-۲
پرلاشز-۲ کاری از: گروه نمایشی بهاران کارگردان: فرشیده نسرین *** نویسنده: زویا پیرزاد مونتاژ صدا:عرفانه ایران‌نژاد پخش: ایران
Family | Radio |
چهارشنبه, 03/16/2022 - 15:39 | Erfaneh

مهرداد متین راد: مهاجرت به چه دلایلی منشا اختلافات بین زن و شوهر در مهاجرت می‌شود؟ مهرداد متین راد: مهاجرت به چه دلایلی منشا اختلافات بین زن و شوهر در مهاجرت می‌شود؟
مهرداد متین راد: مهاجرت به چه دلایلی منشا اختلافات بین زن و شوهر در مهاجرت می‌شود؟ چگونه و چرا مهاجرت روی روابط خانوادگی و تنش
Family | Challenge |
پ., 03/10/2022 - 17:08 | Erfaneh

پرلاشز-۱ پرلاشز-۱
پرلاشز-۱ کاری از: گروه نمایشی بهاران کارگردان: فرشیده نسرین *** نویسنده: زویا پیرزاد مونتاژ صدا:عرفانه ایران‌نژاد پخش: ایران
Family | Radio |
چهارشنبه, 03/09/2022 - 14:11 | Erfaneh

چالش-ایران-ایرانیان-کانادا-تفاوت‌های-نشر-و-کتاب-در-ایران-و-کانادا-چیستند-نیلوفر-شیدمهر نیلوفر شیدمهر: تفاوت‌های نشر و کتاب در ایران و کانادا چیستند؟
نیلوفر شیدمهر: میان بیزینس کتاب در ایران و کانادا چه تفاوت‌هایی وجود دارد؟
Family | Challenge |
جمعه, 03/04/2022 - 15:52 | Erfaneh

صفحه‌ها

Share this with: ارسال این مطلب به