E.g., 06/08/2021

E.g., 06/08/2021


مصاحبه با شیلا نهرور خواننده: خواندن به چند زبان چقدر می‌تواند در رشد هنر تاثیر داشته باشد؟ مصاحبه با شیلا نهرور خواننده: خواندن به چند زبان چقدر می‌تواند در رشد هنر تاثیر داشته باشد؟
مصاحبه با شیلا نهرور خواننده: خواندن به چند زبان چقدر می‌تواند در رشد هنر تاثیر داشته باشد؟ شیلا نهرور: زبان‌های مختلف کیفیت
Report | With You |
جمعه, 03/19/2021 - 13:22 | Erfaneh

مصاحبه با مهناز پیروزفر نقاش و مینیاتوریست: چگونه مینیاتور را با طرح‌های روز می‌توان ترکیب کرد؟ مصاحبه با مهناز پیروزفر نقاش و مینیاتوریست: چگونه مینیاتور را با طرح‌های روز می‌توان ترکیب کرد؟
مصاحبه با مهناز پیروزفر نقاش و مینیاتوریست: چگونه مینیاتور را با طرح‌های روز می‌توان ترکیب کرد؟ مهناز پیروزفر: می‌توان هنری مانند
Report | With You |
ش., 03/06/2021 - 08:58 | Erfaneh

مصاحبه با مهدی نرگسی قهرمان قایقرانی: تفاوت بین ورزش قهرمانی در ایران و کانادا چیست؟ مصاحبه با مهدی نرگسی قهرمان قایقرانی: تفاوت بین ورزش قهرمانی در ایران و کانادا چیست؟
مصاحبه با مهدی نرگسی قهرمان قایقرانی: تفاوت بین ورزش قهرمانی در ایران و کانادا چیست؟ مهدی نرگسی قهرمان قایقرانی: بطور قهرمانی
Report | With You |
س., 03/02/2021 - 14:41 | Erfaneh

مصاحبه با مرتضی هاشمی: در اولین بنیاد فرهنگی و اسلامی انتاریو، ولیعصر چه می‌گذرد و چگونه اداره می‌شود؟ مصاحبه با مرتضی هاشمی: در اولین بنیاد فرهنگی و اسلامی انتاریو، ولیعصر چه می‌گذرد و چگونه اداره می‌شود؟
مصاحبه با مرتضی هاشمی: در اولین بنیاد فرهنگی و اسلامی انتاریو، ولیعصر چه می‌گذرد و چگونه اداره می‌شود؟ مرتضی هاشمی درباره مرکز،
Report | With You |
د., 03/01/2021 - 17:32 | Erfaneh

مصاحبه با زهره شهبازی نوازنده دف، دایره، کمانچه و سازهای کوبه‌ای: دف یک ساز فقط مردانه نیست مصاحبه با زهره شهبازی نوازنده دف، دایره، کمانچه و سازهای کوبه‌ای: دف یک ساز فقط مردانه نیست
مصاحبه با زهره شهبازی نوازنده دف، دایره، کمانچه و سازهای کوبه‌ای: دف یک ساز فقط مردانه نیست زهره شهبازی نوازنده دف، دایره، کمانچه
Report | With You |
جمعه, 02/26/2021 - 11:46 | Erfaneh

مصاحبه با فروهر رسته: چگونه از دکترای داروسازی به موسیقی و نقاشی رسید مصاحبه با دکتر فروهر رسته: چگونه از دکترای داروسازی به موسیقی و نقاشی رسید
مصاحبه با دکتر فروهر رسته: چگونه از دکترای داروسازی به موسیقی و نقاشی رسید دکتر فروهر رسته: در زمان دانشجویی در دانشگاه تهران به
Report | With You |
چهارشنبه, 02/24/2021 - 10:02 | Erfaneh

مصاحبه با سعید پاک نیت: در کلیسای عمانوئل کانادا چه می‌گذرد و دقیقا چگونه اداره می‌شود؟ مصاحبه با سعید پاک نیت: در کلیسای عمانوئل کانادا چه می‌گذرد و دقیقا چگونه اداره می‌شود؟
مصاحبه با سعید پاک نیت: در کلیسای عمانوئل کانادا چه می‌گذرد و دقیقا چگونه اداره می‌شود؟ سعید پاک نیت: یک کلیسا چیست، چگونه تشکیل
Report | With You |
س., 02/23/2021 - 11:06 | Erfaneh

مصاحبه با شاهو عندلیبی: علاوه بر نواختن نی، آهنگسازی، موسیقی و جوائز، ارتباطش با استاد شجریان و خوانندگی چه بوده است؟ مصاحبه با شاهو عندلیبی: علاوه بر نواختن نی، آهنگسازی، موسیقی و جوائز، ارتباطش با استاد شجریان و خوانندگی چه بوده است؟
مصاحبه با شاهو عندلیبی: علاوه بر نواختن نی، آهنگسازی، موسیقی و جوائز، ارتباطش با استاد شجریان و خوانندگی چه بوده است؟ شاهو
Report | With You |
د., 02/22/2021 - 11:38 | Erfaneh

مصاحبه با پیمانه نیک‌بخش: چگونه می‌شود هنر را با آشپزی و کیک آمیخت؟ مصاحبه با پیمانه نیک‌بخش: چگونه می‌شود هنر را با آشپزی و کیک آمیخت؟
مصاحبه با پیمانه نیک‌بخش: چگونه می‌شود هنر را با آشپزی و کیک آمیخت؟ پیمانه نیک‌بخش: از اقتصاد و کامپیوتر به هنر، دکور کیک و غذا و
Report | With You |
چهارشنبه, 02/17/2021 - 13:27 | Erfaneh

مصاحبه با کامران بمان پور: در مرکز زرتشتیان کانادا، درب مهر، چه می گذرد؟ مصاحبه با کامران بمان پور: در مرکز زرتشتیان کانادا، درب مهر، چه می گذرد؟
مصاحبه با کامران بمان پور: در مرکز زرتشتیان کانادا، درب مهر، چه می گذرد؟مرکز زرتشتیان کانادا دقیقا چگونه اداره می‌شود؟
Report | With You |
س., 02/16/2021 - 14:15 | Erfaneh

مصاحبه با میترا  جامع مدیر موسسه خیریه بهنام: ساز و کار این خیریه چگونه است و منابع مالی آن چگونه تامین می‌شود؟ مصاحبه با میترا جامع مدیر موسسه خیریه بهنام: ساز و کار این خیریه چگونه است و منابع مالی آن چگونه تامین می‌شود؟
مصاحبه با میترا جامع مدیر موسسه خیریه بهنام: ساز و کار این خیریه چگونه است و منابع مالی آن چگونه تامین می شود؟ کلیه کمک‌های جمع‌
Report | With You |
جمعه, 02/12/2021 - 13:16 | Erfaneh

مصاحبه با کیاوش تیموریان مدرس آواز و موسیقی: چگونه از مهندسی عمران به تدریس آواز رسید مصاحبه با کیاوش تیموریان مدرس آواز و موسیقی: چگونه از مهندسی عمران به تدریس آواز رسید
مصاحبه با کیاوش تیموریان مدرس آواز و موسیقی: چگونه از مهندسی عمران به تدریس آواز رسید؟ برای خواننده شدن دقیقا نیاز به داشتن چه
Report | With You |
چهارشنبه, 02/10/2021 - 10:47 | Erfaneh

مصاحبه با فرشیده نسرین محقق، نویسنده و کارگردان تئاتر: چگونه از ایران به ژاپن و فرانسه و کانادا و تحصیل دوباره رسید مصاحبه با فرشیده نسرین محقق، نویسنده و کارگردان تئاتر: چگونه از ایران به ژاپن و فرانسه و کانادا و تحصیل دوباره رسید
مصاحبه با فرشیده نسرین محقق، نویسنده و کارگردان تئاتر: چگونه از ایران به ژاپن و فرانسه و کانادا و تحصیل دوباره رسید از تحقیقات
Report | With You |
س., 02/09/2021 - 13:18 | Erfaneh

مصاحبه با پردیس عمانیان مدرس ساز پیانو: از شاگردی روحانی و کوشادپور تا تدریس در آموزشگاه مصاحبه با پردیس عمانیان مدرس ساز پیانو: از شاگردی روحانی و کوشادپور تا تدریس در آموزشگاه
آیا تفاوت فرهنگی آموزشی موسیقی بین ایران و کانادا وجود دارد؟
Report | With You |
د., 02/08/2021 - 14:22 | Erfaneh

مصاحبه با شما با ثروت عجمی معمار داخلی و دکوراتور مصاحبه با شما با ثروت عجمی معمار داخلی و دکوراتور
مصاحبه با شما با ثروت عجمی معمار داخلی و دکوراتور: اصول معماری داخلی و دکوراسیون چیست؟
Report | With You |
ی., 02/07/2021 - 09:52 | Erfaneh

مصاحبه با پولاد صدرالرجال عبدالرحیمی، از شرکت در نمایشگاه های نقاشی تا صاحب سبک شدن مصاحبه با پولاد صدرالرجال عبدالرحیمی، از شرکت در نمایشگاه های نقاشی تا صاحب سبک شدن
مصاحبه با پولاد صدرالرجال عبدالرحیمی، از شرکت در نمایشگاه های نقاشی تا صاحب سبک شدن چه شد که صاحب سبک شدید و  تغییرات سبک در
Report | With You |
س., 02/02/2021 - 15:49 | Erfaneh

مصاحبه با پروین ترابی، متخصص مامایی که علاقه آشپزیش تبدیل به حرفه اش شد مصاحبه با پروین ترابی، متخصص مامایی که علاقه آشپزیش تبدیل به حرفه‌اش شد
مصاحبه با پروین ترابی، متخصص مامایی که علاقه آشپزیش تبدیل به حرفه اش شد چه شد که به آشپزی روی آوردید و وضعیت آشپزی اکنون با وجود
Report | With You |
د., 02/01/2021 - 15:25 | Erfaneh

مصاحبه با پدیده احرارنژاد نوازنده تار و سه‌تار: تغییرات برنامه‌های موسیقی شهر در چند مدت گذشته چگونه بوده است؟ مصاحبه با پدیده احرارنژاد نوازنده تار و سه‌تار: تغییرات برنامه‌های موسیقی شهر در چند مدت گذشته چگونه بوده است؟
کلاس‌ها و اجراهای تار و سه تار در مدت زمان کرونا بسیار تحت تاثیر قرار گرفته است.
Report | With You |
چهارشنبه, 01/27/2021 - 10:30 | Erfaneh

مصاحبه با علی مسعودی نوازنده دف و تمبک: پیش و در حین کرونا وضعیت این موسیقی چگونه است؟ مصاحبه با علی مسعودی نوازنده دف و تمبک: پیش و در حین کرونا وضعیت این موسیقی چگونه است؟
نوازندگی دف و تمبک در مجموع با شرایط کرونا و آنلاین در چه وضعیتی قرار دارد؟
Report | With You |
د., 01/25/2021 - 16:26 | Erfaneh

مصاحبه با مارال کارآیی: وضعیت اجرا، آموزش و تحصیل تصویرگری و متحرک سازی آن چیست؟ مصاحبه با مارال کارآیی: وضعیت اجرا، آموزش و تحصیل تصویرگری و متحرک سازی آن چیست؟
امروزه تصویرگری و متحرک سازی در چه شرایطی قرار دارد؟ شرایط آنلاین و کرونا  چه اثری روی آن داشته است؟
Report | With You |
د., 01/25/2021 - 11:07 | Erfaneh

مصاحبه با مهدی رضانیا: وضعیت اجرا، آموزش و تحصیل موسیقی آنلاین چیست؟ مصاحبه با مهدی رضانیا: وضعیت اجرا، آموزش و تحصیل موسیقی آنلاین چیست؟
به چه میزان موسیقی به شکل آنلاین از نظر اجرا و آموزش گسترش یافته است؟
Report | With You |
چهارشنبه, 01/13/2021 - 17:03 | Erfaneh

مصاحبه با بهار بنی‌زمان‌لاری: چگونه می توان چوب و لوازم چوبی قدیمی را مثل روز اولش درآورد؟ مصاحبه با بهار بنی‌زمان‌لاری: چگونه می توان چوب و لوازم چوبی قدیمی را مثل روز اولش درآورد؟
با سلام خدمت شما در ابتدا خودتان را معرفی بفرمایید و کمی از پیشینه کاری‌تان برایمان توضیح دهید و اینکه چه راههایی را طی کردید که
Report | With You |
س., 01/05/2021 - 10:55 | Erfaneh

صفحه‌ها

Share this with: ارسال این مطلب به