ایران استار: بیش از ۵۶ درصد ایرانیان ساکن آمریکا در مشاغل مدیریتی، کسب‌وکار، علوم و هنر مشغول به کار هستند. برای آگاهی از سایر آمارهای ایرانیان ساکن در آمریکا این گزارش ایران استار را بخوانید.
نخستین سالنامه مهاجرتی ایران در معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری دولت ایران منتشر شده است. این سالنامه که اطلاعات آن توسط رصدخانه مهاجرت ایران وابسته به دانشگاه صنعتی شریف جمع آوری شده است، حاوی اطلاعات جمعیت مهاجران ایرانی در نقاط مختلف جهان به همراه سهم جمعیت مهاجران ایرانی از سبد جمعیت مهاجران جهان بر اساس شاخص‌های مختلف است.
Sarafi Arz Taheri Exchange Toronto Canada
Han Dong Toronto Canada MP
در بخشی از این سالنامه اطلاعات مهاجران ایرانی آمریکا منعکس شده است که در آن می‌خوانیم:
 
جمعیت ایرانیان در آمریکا و مشاغل آنها
روی عکس کلیک کنید تا شماره بگیرد
insurance بیمه Nobel Auto
در سال ۲۰۱۷ نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر با محل تولد ایران، در ایالات متحده حضور داشتند، علاوه بر این جمعیت، بیش از ۴۵۰ هزار نفر هم با اصالت ایرانی در این کشور ساکن بودند. دولت آمریکا این تعداد را بین ۵۰۰،۰۰۰ تا ۱،۰۰۰،۰۰۰ نفر و برخی از موسسات این تعداد را تا ۱،۵۰۰،۰۰۰ نیز ذکر کرده‌اند. این افراد با هر نوع مدرک اقامتی اعم از افراد دارای تابعیت، دارندگان اقامت دائم قانونی و افراد با ویزای موقت غیرتوریستی را شامل می‌شود. البته با توجه به اینکه اعلام اصالت اختیاری است، جمعیت نسل دوم و سوم ایرانیان در این داده‌ها احتمالا منعکس نشده است. با اینحال، تعداد افراد با اصالت ایرانی از تعداد افراد با متولد ایران بیشتر است.
 
جمعیت در سن کار
در طول سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷، بیشتر جمعیت ایرانی ساکن آمریکا، در سن کار بوده‌اند. در واقع جمعیت ایرانیان در سن ۱۸ تا ۶۴ سال، ۷۲ تا ۷۶ درصد جمعیت کل را در بر گرفته است. همچنین در این سال‌ها درصد افراد دارای تحصیلات بالاتر از دیپلم رو به افزایش بوده است، به گونه‌ای که در سال ۲۰۱۷ نزدیک به ۷۵ درصد از جمعیت ایرانیان بالاتر از ۲۵ سال در آمریکا دارای تحصیلات بالاتر از دیپلم بوده‌اند. در حالیکه میانگین این نرخ در ایالات متحده در حدود ۴۷ درصد است. همچنین ۲۹ درصد ایرانیان بالاتر از ۲۵ سال ساکن در آمریکا دارای تحصیلات تکمیلی هستند و این عدد نیز طی سال‌های اخیر روند افزایشی داشته است. با این حال، روند اخذ تابعیت و اقامت توسط ایرانیان در این کشور در سال‌های اخیر کاهشی بوده است.
در جمعیت ۱۶ سال و بیشتر ایرانی در آمریکا، نرخ مشارکت در بازار کار آمریکا بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ بین ۶۱ تا ۶۴ درصد بوده است. این عدد در داخل کشور در محدوده ۴۰ درصد قرار دارد.
در سال ۲۰۱۷ نرخ اشتغال ایرانیان ۱۶ سال و بالاتر در آمریکا معادل ۹۵.۳ درصد و نرخ بیکاری در محدوده ۴.۷ درصد گزارش شده است. این اعداد در داخل کشور، وضعیت بدتری دارد. نرخ بیکاری در محدوده ۱۲ درصد قرار دارد، آن هم در حالیکه بسیاری افراد در سن کار از بازار کار خارج شده‌اند.
 
پیشه اصلی ایرانیان ساکن آمریکا
اغلب ایرانیان در مشاغل مدیریتی، کسب‌وکار، علوم و هنر مشغول به کار هستند. بیش از ۵۶ درصد ایرانیان ساکن آمریکا در این گروه عمده شغلی فعالیت دارند.
پس از آن، بیش از ۲۲ درصد ایرانیان در مشاغل فروش و دفتری مشغول به کار هستند. مشاغل در منابع طبیعی، ساخت و ساز و تعمیر و نگهداری نیز کمترین ایرانیان شاغل را در بر می‌گیرد.
از نظر صنایع محل کار، عمده‌ترین محل فعالیت نیروی کار ایرانی خدمات آموزشی، مراقبت‌های بهداشتی و خدمات اجتماعی و پس از آن متخصصان، دانشمندان و مدیران اجرایی و مدیران خدمات پسماند و در جایگاه سوم خرده‌فروشی بوده است.
همچنین ۷۵.۵ درصد ایرانیان در مشاغل مزد و حقوق بگیری و ۱۴.۴ درصد در مشاغل دولتی شاغل هستند و ۹.۸ درصد نیز به صورت خود اشتغالی کسب درآمد می‌کنند.
Date: چهارشنبه, اوت 5, 2020 - 19:15

درباره نویسنده

دیگر مطالب مرتبط

Canadian Mathematical SocietyWebsite Design

Share this with: ارسال این مطلب به