وی از اهالی هندوستان‌ و از پارسیان هندی بود که در چهارم نوامبر‌ 1881 در شهر بمبئی پا به جهان گشود‌
شرق‌شناسی- 105
دهابار، ارود‌ بهمن جی‌ نوشیروان‌جی
لطفا روی عکس تبلیغات زیر کلیک کنید؛ ادامه مطلب پس از این تبلیغات
تعمیرات خانه، آسفالت
Dhabhar، Ervad Bahmanji Nasarvanji)
‌متولد 1869 و متوفی در 1952 از پارسیان‌ هند ‌در شهر نوساری است. وی‌ پس از‌ اتمام تحصیلات مقدماتی وارد دانشگاه شد و در سال 1893 لیسانس‌ و پنج سال بعد‌ فوق لیسانس‌ در رشته زبان فارسی گرفت‌. پس از فراغت از تحصیل در مدرسه ملا فیروز و انستیتوی باتلی والا زبان انگلیسی، ریاضی و زبان فرانسه درس می‌داد‌. در اواخر عمر کار تدوین‌ فرهنگ جامع پهلوی را آغاز کرد ولی اجل مهلتش نداد‌ و در روز دسامبر 1952 در شهر بمبئی در‌گذشت‌. (1) .
 
لطفا روی عکس بنر تبلیغاتی کلیک کنید تا برایتان شماره بگیرد
sina sotodehnia insurance بیمه سینا ستوده‌نیا
نگاهی اجمالی به تحقیقات خاور شناسی‌ دها‌بار‌:
لطفا روی عکس تبلیغاتی کلیک کنید؛ ادامه مطلب پس از این تبلیغات
Marjan Delavar - J.D. B.A. Canadian Bar Association Ontario Legal
‌1- زبان اوستائی جدید میلتن (The Modern Avesta of Milton ) چاپ شده در بمبئی سال 1900 که در مجموعهٍ (Essays on Iranian Subjects ) در سال 1955 تجدید چاپ شده است‌.
لطفا روی عکس تبلیغاتی کلیک کنید تا برای شما شماره بگیرد؛ ادامه مطلب پس از این تبلیغات
insurance بیمه
‌2- هوم‌یشت و باکوس اوریپید (Home yasht and Bacchae of Euripides) چاپ 1908 که این مقاله هم در مجموعه (Essays on Iranian Subjects II ) در بمبئی و در سال 1955 تجدید چاپ گردیده است. ‌3- صد در نثر وصد در بُندهش(‌تصحیح و انتشار‌)‌ - Saddar Nasr and Saddar Bundehesh چاپ 1909 در شهر بمبئی‌.
4- نامه‌های منوچهر (تصحیح و انتشار ) -Namakiha-I Manushchir که در جزء سری متون پهلوی شماره دوره اول شماره 4 درسال 1912-1919 در شهر بمبئی منتشر گردیده است‌.
5- روایات پهلوی‌ همراه با داستان‌ دینیک (تصحیح وانتشار‌) the Pahlavi Rivayat ، که به سرمایه"پارسی پنچایات‌"در سری متون پهلوی دوره دوم ش 5درسال 1913 در شهر بمبئی‌ طبع گردیده است‌.
6- آئین‌های باستانی، افزودگی‌ها و اصلاحات انجام گرفته (Ancient Ceremonies، Additions and Improvments made on Them ) چاپ1918 بمبئی.
7- داروی خُرسندی (A recipe For Contenment|Daruk-I Xursandih |) چاپ بمبئی 1918. که در مجموعه مقالات موضوعات ایرانی درسال 1955 هم تجدید چاپ گردیده است‌.
8- دستور منوچهر (Dastur Manushchih-na ) چاپ شده در بمبئی وبه زبان گُجراتی در سال 1921 منتشرشده است‌.
9- متن پهلوی (اگمدجا) The Pahlavi Text of Aogemadaecha چاپ لندن لاپزیگ 1925 که در مجموعه مقالاتی در موضوعات ایرانی‌ درسال 1955 در بمبئی تجدید چاپ گردیده است‌.
10- زند خرده اوستا (تصحیح وانتشار‌) Zand-iKhurtak،Avesta چاپ بمبئی‌ هیات امناء پارسی پنچایات‌ سال 1927-1963 سری متون پهلوی دوره 3 ش6.
 11- اندرز اوشنر داناک (تصحیح وانتشار و ترجمه‌) Andarj-I Aoshnar-I Danak‌ چاپ از همان ناشر مذکور در شماره قبل بمبئی 1930‌.
‌12- روایات فارسی هرمزیار و دیگران‌ چاپ بمبئی 1932انستیتوی شرق‌شناسی ک.آر کاما‌.
13- یسنا و ویسپرد پهلوی (تصحیح ، مقدمه ،واژه نامه‌)چاپ بمبئی 1953. 13- ایرانیکا چاپ بمبئی 1955. 14- جاماسب فرزانه یا جاماسب حکیم چاپ بمبئی 1955.
15- مقالات در‌باره موضوعات‌ ایرانی‌ چاپ بمبئی 1955.
 


دین‌شاه جی‌جی با‌های ایرانی
(Dinshah، ji ji bahai Irani)1881- 1938که در تحقیقات آئین زردشتی‌، ترجمه نظم ونثر فارسی و ایران باستان تخصص داشت‌. وی از اهالی هندوستان‌ و از پارسیان هندی بود که در چهارم نوامبر‌ 1881 در شهر بمبئی پا به جهان گشود‌ و در سوم نوامبر 1938 درهمان شهر از دنیا رفت‌. ابتدا درسال 1902 از کالج سنت خاویر (St.Xavier ) بمبئی لیسانس گرفت و در سال 1905 ازدانشگاه بمبئی لیسانس حقوق دریافت نمود. این دانشمند هندی ایرانی‌تبار زردشتی درسال 1918 با همکاری دیگر پارسیان‌ انجمن پارسیان‌ بمبئی را بنیاد نهاد و چهارسال بعد انجمن ایران لیگ را پایه‌گذاری کرد و در نتیجه در سال 1938 ریاست انجمن پارسیان بمبئی‌ را به او دادند و کمی بعد به معاونت‌ انجمن ایران لیگ انتخاب گردید و در سال 1932 به همراه رابیدرانات تاگور شاعر مشهور هندی به ایران مسافرت کرد و مورد استقبال‌ دانشمندان و نویسندگان‌ ایرانی قرار گرفت. از کارهای معروف دین شاه ایرانی ترجمه کامل دیوان حافظ به زبان انگلیسی است‌. وی در سوم نوامبر 1938 در بمبئی در‌گذشت (2).
در دانشنامه ویکیپدیا فارسی شرح حال دینشاه ایرانی‌ این چنین نگاشته شده شده است‌: دینشاه ایرانی (1260-1317) خورشیدی مترجم و نویسنده هندی و زاده شده در شهر بمبئی است. وی از پارسیان هند و از پیشوایان مشهور زردشتیان بمبئی بود. ایشان در سال 1311 خورشیدی به همراه تابیدرانات‌ تاگور شاعر سرشناس هندی به ایران سفر کرد‌. آن دو (دینشاه و رابیندرانات تاگور) در جشن بنا نهادن سنگ بنای دبیرستان فیروز بهرام که با دهش بهرام جی بیکاجی ساخته شده‌ است حضور داشتند‌. او دیوان حافظ را به انگلیسی ترجمه کرد و از شعرای معاصر ایران‌ تذکره‌ای ترتیب داد و با ترجمه منتخبی از اشعار آنان چاپ کرد. وی سرانجام در سن 57 سالگی در اواسط آبان 1317 هجری شمسی مطابق اواسط رمضان 1357 هجری قمری‌ در شهر بمبئی در‌گذشت‌ و در چهاردهم رمضان همان سال در مدرسه فیروز بهرام درتهران از مدارس زردشتیان‌ مجلس ختم مجللی‌ برایش گرفتند‌ که شمار زیادی‌ از اعیان و فضلاءو ادبا و شعرا در آن مجلس حضور یافتند (3).
دانشنامه جهان اسلام در مدخل‌ دینشاه ایرانی‌ می‌نوید که پدر دینشاه جی‌جی باهای آقا مهندس نساجی بود‌ پدربزرگش در اواسط سده سیزدهم هجری قمری از یزد به بمبئی مهاجرت کرده بود. مادرش نیز ایرانی‌تبار و از اعقاب کیخسرو ایزد یار کرمانی‌ از زردشتیان ایرانی بود که در اواخر سده دوازدهم (هجری قمری ) به هند مهاجرت کرده بود و دین شاه به سبب همین نسب ایرانی نام خانوادگی خود را از "آقا" به "ایرانی" تغییر داد. دینشاه در کودکی پدرش را از دست داد در بمبئی پرورش یافت و در همانجا دوره کارشناسی علوم انسانی را به پایان رساند ودر مدرسه زردشتی زبان اوستائی وپهلوی آموخت‌. او پس از فراغت از تحصیلات دانشگاهی و تاسیس انجمن زردشتیان ایرانی بمبئی و انجمن ایران لیگ برای ایجاد یک مرکز اقامت برای زردشتیان هندی در ایران با تاگور شاعر هندی به ایران سفر کرد و به پیگیری این مسئله پرداخت و‌لی با مرگ ناگهانی او این پروژه انجام نشد ولی هزینه چاپ بیست مقاله قزوینی را در هند به عهده گرفت دیوان حافظ و انوار سهیلی و کتاب واعظ کاشفی و کلیله بهرام شاهی را به انگلیسی ترجمه ومنتشر نمود‌. بعدا کوشش‌هایش صرف ایران باستان شد و کتاب‌های اخلاق ایران باستان و پرتوی از فلسفه ایران باستان را نوشته وچاپ کرد و دیوان اشعار استاد ابراهیم پورداود را به نام "پوران دخت‌نامه" به انگلیسی ترجمه و با مقدمه‌ای که خودش نوشت در بمبئی چاپ کرد و نشریه کوچکی هم با عنوان (پیک مزدا‌یسنان‌) به زبان فارسی منتشر کرد که فقط 8 شماره از آن در بمبئی در فاصله سال‌های 1305تا 1306 شمسی چاپ شد‌.(4).
عبدالله شهبازی در طی مقاله‌ای که با عنوان (اقبال لاهوری، نریمان پارسی و صعود سلطنت پهلوی‌) نوشته در‌باره دین شاه ایرانی اظهار داشته است که دین شاه ایرانی از نزدیکترین دوستان سر اردشیر ریپورتر و ارباب جمشید جمشیدیان و ارباب کیخسرو شاهرخ و محمد علی فروغی و علی اصغر حکمت و سایر رجال فراماسون ایرانی دوران سلطنت احمد‌شاه قاجار و رضا‌شاه پهلوی بود وی زمانی‌که همراه رابیدرانات تاگور به ایران آمد با رضا‌شاه ملاقات کرد و دولت وقت ایران نشان درجه اول علمی به دینشاه اعطا کرد‌. اهمیت دین شاه به دلیل نقش او در ترویج فرهنگ باستان‌گرائی در دوران پهلوی اول بود‌. صادق هدایت و عبدالحسین سپنتا و ابراهیم پورداود از شخصیت‌هائی هستند که دین شاه ایرانی کشف کرد. دینشاه با سیف آزاد و مدیر روزنامه ایران باستان و عارف قزوینی شاعر نامدار رابطه نزدیک داشت‌. بودجه فعالیت‌های فرهنگی دین شاه را خاندان تاتا و مهتا تامین می‌کردند. آقای شهبازی در این مقاله نظریه منفی در‌باره دینشاه و ایران آریائی دارد و او را در رابطه با فراماسونی و طرفدار سیاست بریتانیا در هند می‌داند (5). آقای شهبازی حتی در مورد مسئله ایران‌شناسی معتقد است که ایران‌شناسی غرب نوعی خدعه وفریب برای کوتاه کردن مدت و اهمیت تمدن ایرانی است(6). ولی شاید کمک دینشاه به ایران‌شناسی به قول آقای عبدالله شهبازی به خاطر زردشتی وایرانی تبار بودن او باشد‌.
 
نگاهی کوتاه به آثار دین شاه ایرانی:
‌1- شعر‌های عارف قزوینی (ترجمه ومقدمه‌)"The Poems of Aref with English translation and introduction" چاپ بمبئی 1914.
‌2- ترجمه کامل و شرح انوار سهیلی اثر حسین واعظ کاشفی (چاپ بمبئی 1917).
3- کلیله و دمنه بهرامشاهی (ترجمه به انگلیسی)چاپ 1920 بمبئی.
4- سروده‌های آسمانی زردشت با مقدمه رابیندرانات تاگور چاپ لندن و نیویورک 1924.
5- حافظ و مرشدهای زردشتی او (Hafiz and his Zorastrian Mursheds) چاپ 1926.
‌6- گات‌ها (ترجمه ومقدمه‌) ترجمه به زبان فارسی بوسیله پورداود با مقدمه انگلیسی چاپ بمبئی 1927.
7- بیست مقاله قزوینی اثر محمد قزوینی (پیشگفتار) دوجلد چاپ تهران 1928.
‌8- پوران دخت‌نامه (دیوان شعر پورداود‌) چاپ بمبئی 1928. با ترجمه انگلیسی دینشاه ایرانی‌.
9- تجدید حیات شعر فارسی چاپ 1930.
10- اخلاق ایران باستان چاپ انجمن زردشتیان ایرانی چاپ بمبئی 1931 و تجدید چاپ در تهران 1932.
11- پرتوی از فلسفه ایران باستان چاپ بمبئی 1932 چاپ فروهر تهران 1953.
12- شاعران عصر پهلوی چاپ 1933 بمبئی.
13- فردوسی چاپ بمبئی 1934. رباعیات عمر خیام ترجمه به انگلیسی.
14- رستاخیز عشقی اثر عشقی شاعر ایرانی ترجمه به انگلیسی چاپ بمبئی 1923.
15- پیک مزدایسنان به زبان انگلیسی ترجمه ابراهیم پورداود چاپ 1927 بمبئی.


 
منابع وماخذ:
1- گروه مؤلفان ومترجمان‌: فرهنگ خاور شناسان ج 4 ص251 چاپ تهران 1388 و محمد رستمی‌: ایران‌شناسان و ادبیات فارسی ص495 چاپ تهران 1390 هر دو کتاب از انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی‌.
2- ماخذ پیشین صص278-279 و رستمی ص495.
3-ویکی‌پدیای فارسی مقاله دینشاه ایرانی‌.
4- دانشنامه جهان اسلام مقاله دینشاه ایرانی‌. سایت دانشنامه جهان اسلام‌.
5- عبدالله شهبازی مقاله "اقبال لاهوری، نریمان پارسی وصعود سلطنت پهلوی- دینشاه ایرانی - از سایت اینترنتی.
لطفا روی عکس تبلیغاتی کلیک کنید؛ ادامه مطلب پس از این تبلیغات

Best Persian Iranian Directory


6- ماخذ قبلی مقاله ایران‌شناسی، آریاگرائی و تاریخ‌نگاری‌، گفتگو با عبدالله شهبازی‌، سایت اینتر‌نتی.
لطفا روی عکس تبلیغات زیر کلیک کنید؛ ادامه مطلب پس از این تبلیغات
بهترین طراحی و سه بعدی برای بیزینس شما

اگر شما همکاری گرامی ما هستی، مرسی که این مطلب را خواندی، اما کپی نکن و با تغییر به نام خودت نزن، خودت زحمت بکش!
پروتکل علمی - پزشکی جهانی برای مقابله کلیه ویروس‌هایی مانند کرونا که انتقالشان از طریق بسته هوایی است:
۱- ماسک ان-۹۵ بزنید، کرونا از ماسک‌های معمولی رد می‌شود. ۲- فیلتر هوای قوی هپا بگذارید. ۳- تا جایی که می‌توانید از مردم حذر کنید. ۴- تغذیه خوب و سالم داشته باشید، مقادیر زیاد ویتامین C و D مصرف کنید. ۵- بسیار ورزش کنید. ۶- اگر توانستید حتما واکسن بزنید.
Date: چهارشنبه, اوت 28, 2019 - 20:00

درباره نویسنده/هنرمند

دیگر مطالب مرتبط

تعمیرات هرگونه وسایل برقی - آلن

Share this with: ارسال این مطلب به