تا سال 1970سمت استادی در همان دانشگاه را به عهده داشت و تا دو سال‌ استاد مهمان در دانشگاه بردو بود
شرق‌شناسی- 91
هریبرت بوسه(Busse, Heribert ) متخصص در مطالعات ایرانی و اسلامی‌.‌ وی که آلمانی است در تاریخ 26 آوریل 1926 در شهر دودراشتات (Duderstadt)‌ به دنیا آمده است. در سال 1947 دوره دبیرستان را گذرانید و در سال 1956 از دانشگاه ماینتس‌ درجه دکتری گرفت‌. از همان سال تا 1963 دستیار علمی‌ در دانشگاه هامبورگ شد‌ و سال بعد تا 1965 درس‌ کارشناسی شرق‌شناسی در بیروت را به عهده داشت که همان سال و در همان دانشگاه رساله‌ استادی خود را نوشت و به دانشگاه هامبورگ برگشت. تا سال 1970سمت استادی در همان دانشگاه را به عهده داشت و تا دو سال‌ استاد مهمان در دانشگاه بردو بود، سپس به دانشگاه بوخوم رفت و تا سال 1973 سمت استادی در دانشگاه بوخوم را تصدی کرد. وی در همان سال 1973 استاد دانشگاه کیل نیز بود و تا درسال 1981 همکار پژوهشی انستیتوی تحقیقات‌ دانشگاه بیت‌المقدس را عهده‌دار بود. همچنین عضو‌ انجمن شرق‌شناسی‌ و انجمن فلسطینی آلمان هم بود (1).
لطفا روی عکس تبلیغات زیر کلیک کنید؛ ادامه مطلب پس از این تبلیغات
Minister Mary Ng Nowruz Canada, مری نگی نوروز
آقای دکتر غلامرضا ورهرام‌ شرح حا‌ل کامل‌تری از این شرق‌شناس آلمانی‌ در مقدمه ترجمه کتاب"پژوهشی‌ در تشکیلات دیوان اسلامی" آورده که در اینجا می‌خوانید‌: پروفسور بورسیه تحصیلات‌ ابتدائی خود را‌ در سال 1948 در همان شهر محل تولد‌ش (دودر اشتا‌ت) آلمان فدرال ناحیه (نیدر ساکسن‌/ Neidersachsen )به پایان رساند و سپس برای ادامه تحصیلات‌ عازم شهر‌های‌ ماینس، لندن و هامبورگ‌ شد‌. در سال 1956 میلادی رساله دکترا‌ی خود را‌ با عنوان‌ "پژوهشی‌ در تشکیلات دیوان اسلامی" در هامبورگ به پایان برد و در سال 1965 از رساله پروفسوری خود به عنوان "آل بویه در عراق" برای دریافت درجه استادی‌ در رشته اسلام‌شناسی‌ دفاع کرد‌. در سال‌های 1963تا1965 همکار علمی‌ در انستیتوی‌ اسلام‌شناسی هامبورگ‌ بود و همزمان به عنوان محقق انستیتوی‌ شرق‌شناسی بیروت در لبنان به تحقیقات خود ادامه داد و کمی بعد با سمت استاد شرق‌شناسی‌ در دانشگاه هامبورگ و استاد مهمان در دانشگاه بردو‌ به تدریس اشتغال داشت و سر انجام به عنوان استاد السنه شرقیه‌ در دانشگاه بوخوم آلمان‌ مشغول به کار شد‌. در سال 1973 به بعد‌ به عنوان استاد و رئیس انستیتوی شرق‌شناسی دانشگاه کیل‌ فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خود را ادامه داد‌. و همچنین از سال 1981تا 1983 ریاست دانشکده فلسفه‌ دانشگاه کیل و از سال 1983تا 1985 معاونت همان دانشکده را به عهده داشت (2).
 آقایان حسن رضائی هفتادر و وحید عموئی‌ نویسندگان مقاله نقد وپژوهش "هریبرت بوسه" در ضمن‌ یاد‌ از یونس پیغمبر (ع) در قرآن شرح حال کوتاهی از این خاورشناس آورده‌اند و نوشته‌اند که‌: هریبرت بوسه درسال 1926 در آلمان متولدشد و زبان شناسی، تاریخ و جغرافیا‌ را در آلمان و انگلستان فرا‌گرفت‌. درسال 1956 دکتری خود را در اسلام‌شناسی‌ از دانشگاه هامبورگ دریافت کرد. وی در سال‌های 1971تا1973 به سمت‌ استاد گروه شرق‌شناسی‌ دانشگاه بوخوم آلمان به فعالیت پرداخت و این سمت را تا سال 1991 زمان بازنشستگی‌ در دانشگاه کیل آلمان دارا بود. از مهمترین زمینه‌های پژوهشی‌ بوسه‌ تاریخ و فرهنگ اسلامی، رابطه اسلام و مسیحت، حکمرانان در قرآن، جهان اسلام‌ در قرون وسطی‌ و پس از آن سرگذشت عیسی در قرآن‌ و معنای کعبه‌ در کتاب مقدس‌ می‌باشد‌. (3).
آقای محسن پور‌محسنی‌ در مقاله "ایرانشناسی و مطالعات‌ اسلامی در آلمان" هم از کارهای با ارزش هریبرت بوسه‌ یاد کرده‌ مخصوصاً از مقاله‌های "دیپلوماتیک" و"مطالعه در اسناد فارسی‌"(1961) تمجید کرده و گفته اهمیت این مقالات‌ بی‌اندازه‌ ارزشمند است که لازم است به چند زبان‌ دیگر غیر از زبان آلمانی‌ ترجمه و چاپ شود که مورد استفاده دیگر ایران‌شناسان و اسلام‌شناسان قرار گیرد‌.(4).
لطفا فیلم زیر را نگاه کنید

 
لطفا روی عکس تبلیغاتی کلیک کنید؛ ادامه مطلب پس از این تبلیغات
Shayda شیدا Film-Movie-Persian-Iranian-Shayda-Canada-AmirEbrahimi-Toronto
‌نگاهی کوتاه به آثار بوسه‌:
لطفا روی عکس تبلیغاتی کلیک کنید تا برای شما شماره بگیرد؛ ادامه مطلب پس از این تبلیغات
Lumiere-Exchange-Nowruz-صرافی-لومیر-هناره
1-‌ گسترش اسناد دولتی در آسیای میانه و ایران‌ از عصر مغول‌ تا صفویان‌ چاپ سال 1957.
‌2-‌ کند وکاوی‌ در دفتر‌های‌ اسلامی با بهره‌گیری‌ از اسناد ترکمنی و صفوی‌ چاپ قاهره 1959. این کتاب به عنوان‌ پژوهشی‌ در تشکیلات دیوان اسلامی‌ بر مبنای اسناد دوران آق قویونلو و قرا قویونلو و صفوی‌ توسط دکتر غلامرضا ورهرام‌ به زبان فارسی ترجمه شده‌‌ و درسال 1367 در تهران در جزء انتشارات‌ موسسه مطالعات و تحقیقات‌ فرهنگی چاپ گردیده است‌.
3- نگرشی بر‌ مناسبات سیاسی‌ ایران، نتایج‌ و دشواری‌ها‌ چاپ 1961‌.
4-‌ دیپلماسی‌ ایران. چاپ1965‌.
5-‌ خلیفه و پادشاه بزرگ، آل‌بویه در عراق‌ چاپ بیروت‌ وویسبادن در سال 1969.
6- هبه در ایران‌ چاپ 1971.
7- همایون‌ چاپ 1971.
8- تاج و تخت‌ جهان و شجره‌ حیات در شاهنامه چاپ 1971.
9-‌ تاریخ ایران در عصر قاجار تالیف حسن فسائی‌ (ترجمه و ویرایش‌)
" Hasan-e Fasai , History of Persia under Qajar Rule" چاپ در لندن و نیویورک 1972.
10- کرمان در سده نوزدهم‌ بر پایه جغرافیای وزیری، چاپ 1973‌.
11- گزارشی در‌باره منابع‌ تاریخ ایران بعد از اسلام، آثار منتشر شده از 1954تا 1971  چاپ 1973.
12- احیای شاهنشاهی ایران‌ در عصر آل‌بویه (The Revival of Persian Kingship under the Buyids) چاپ 1973.
13-‌ ایران در عصر آل‌بویه‌ چاپ 1975(Iran under the Buyids) این مطلب در تاریخ ایران دانشگاه کمبریج‌ جلد 4  منتشر شده و توسط آقای حسن انوشه به زبان فارسی ترجمه شده و در سال 1379 از طرف انتشارات امیر‌کبیر‌ در تهران چاپ گردیده است‌.
14- اندیشه حکومت ایرانی‌ در پویه تاریخ‌ چاپ 1977.
15- اتابک‌ چاپ 1978.
16- اسلام و مسیحیت‌. چاپ 1981‌.(‌دانشنامه ایرانیکا انگلیسی‌).
17- عباس میرزا (Abbas Mirza ) چاپ 1985.‌ در دانشنامه ایرانیکا ).
18-‌ ابوالفتح‌خان جوانشیر( Abul- Fath Khan Javanshir)‌ چاپ 1985. (دانشنامه ایرانیکا‌).
19- ابوالفتح‌خان زند (Abul Fath Khan Zand) چاپ 1985. ( دانشنامه ایرانیکا).
20- ابوالحسن خان محلاتی "امام اسماعیلیه نزاری در دوران کریمخان زند" (Abul,Hasan Khan Mahallati ) چاپ 1985.0 دانشنامه ایرانیکا).
21- معزالدوله چاپ 1993.20 علاء (Ala ) وزیر دوران آل بویه ) در دانشنامه ایرانیکا‌ چاپ 1985.
22- علیخان حاجب‌الدوله (دوران قاجار) ‌چاپ ‌دانشنامه ایرانیکا‌.
23- عباسقلی خان قاجار نوه فتحعلیشاه‌ چاپ در دانشنامه ایرانیکا‌.
24- فرمان‌ چاپ 1965.
25- کتاب‌ اسلام یهودیت و مسیحیت‌ وپیوستگی آنها باهم از جنبه خداشناسی و‌ تاریخی‌ (Islam, Judaism and Christianity; The Theological and Historical Affilliations) چاپ‌ 1998.
26- مقاله یونس در قرآن‌ چاپ شده‌ دائرة المعارف قرآن (E Q ) که مورد نقد وپژوهش‌ دو نفر از کارشناسان علوم‌ قرآنی‌ آقایان‌: حسن رضائی هفتادر و وحید عموئی  قرار گرفته است. چاپ 1394 در مجله‌ قرآن‌پژوهی‌ خاورشناسان‌ و بسیاری مقالات وکتب عالمانه‌ در باره مسائل اسلامی‌ و ایرانی چاپ شده در مجلات مختلف‌ شرق شناسی‌.
 


منابع وماخذ:
1- گروه مؤلفان ومترجمان، فرهنگ خاورشناسان، جلد دوم ص 435.‌ چاپ تهران 1382 از انتشارات پژوهشگاه‌ علوم انسانی‌ و مطالعات فرهنگی‌.
2- دکتر غلامرضا‌ ورهرام‌: ترجمه کتاب پژوهشی در تشکیلات دیوان اسلامی‌ بر مبنای‌ اسناد دوران آق قویونلو، قرا قویونلو و صفوی‌ از پروفسور دکتر هریبرت‌ بوسه صص سیزده وچهارده‌ چاپ تهران 1367 از انتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی‌.
3- حسن رضائی هفتادر و وحید عموئی‌:‌ مقاله، نقد و پژوهش هریبرت بوسه‌ در‌باره "یونس" چاپ 1394 در مجله‌ قرآن پژوهی خاورشناسان (قرآن ومستشرقین‌) شماره 19 دوره دهم‌ مورخ پائیز و زمستان 1394 سایت خبرگزاری فارس‌.
لطفا روی عکس تبلیغات زیر کلیک کنید؛ ادامه مطلب پس از این تبلیغات
Leah-Taylor-Roy-MP-Aurora-Oak-ridges-Richmond-Hill-Nowruz

4- محسن پور‌محسنی مقاله ایرانشناسی‌ و مطالعات اسلامی‌ در آلمان. مجله اینترنتی پگاه (Pegah) شماره 319.
لطفا روی عکس تبلیغات زیر کلیک کنید؛ ادامه مطلب پس از این تبلیغات
Mjid-Jowhari-MP-RichmondHill-Nowruz

اگر شما همکاری گرامی ما هستی، مرسی که این مطلب را خواندی، اما کپی نکن و با تغییر به نام خودت نزن، خودت زحمت بکش!
پروتکل علمی - پزشکی جهانی برای مقابله کلیه ویروس‌هایی مانند کرونا که انتقالشان از طریق بسته هوایی است:
۱- ماسک ان-۹۵ بزنید، کرونا از ماسک‌های معمولی رد می‌شود. ۲- فیلتر هوای قوی هپا بگذارید. ۳- تا جایی که می‌توانید از مردم حذر کنید. ۴- تغذیه خوب و سالم داشته باشید، مقادیر زیاد ویتامین C و D مصرف کنید. ۵- بسیار ورزش کنید. ۶- اگر توانستید حتما واکسن بزنید.
Date: چهارشنبه, می 15, 2019 - 20:00

درباره نویسنده/هنرمند

دیگر مطالب مرتبط

insurance بیمهتعمیرات هرگونه وسایل برقی - آلن

Share this with: ارسال این مطلب به