Date: چهارشنبه, فوریه 10, 2021 - 10:45

شاهو عندلیبی: علاوه بر کارهای گروهی و تکی در نواختن نی و موسیقی و آهنگسازی، به تدریس و خواندن نیز می‌پردازم

مصاحبه با شاهو عندلیبی: علاوه بر نواختن نی، آهنگسازی، موسیقی و جوائز، ارتباطش با استاد شجریان و خوانندگی چه بوده است؟
شاهو عندلیبی: علاوه بر کارهای گروهی و تکی در نواختن نی و موسیقی و آهنگسازی، به تدریس و خواندن نیز می‌پردازم
مصاحبه با شاهو عندلیبی: علاوه بر نواختن نی، آهنگسازی، موسیقی و جوائز، ارتباطش با استاد شجریان و خوانندگی چه بوده است؟

Share this with: ارسال این مطلب به