Date: شنبه, مارس 6, 2021 - 10:45

شیلا نهرور: زبان‌های مختلف کیفیت اثرهای هنری را بالا می‌برد

مصاحبه با شیلا نهرور خواننده: خواندن به چند زبان چقدر می‌تواند در رشد هنر تاثیر داشته باشد؟
شیلا نهرور: زبان‌های مختلف کیفیت اثرهای هنری را بالا می‌برد

مصاحبه با شیلا نهرور خواننده: خواندن به چند زبان چقدر می‌تواند در رشد هنر تاثیر داشته باشد؟

Share this with: ارسال این مطلب به