انگلیسی


اختلاط و التقاط در تاریخ

ekhtelat-dar-tarikhl
" تاریخ مملکت ما مملو از تعداد زیادی مورخ، فیلسوف، عالم و دانشمند بوده است. همه آنها هم به نگارش وقایع اهمیت می‌داده‌اند. به همین علت ما هیچ نقطه کور و  ناروشنی در مورد گذشتگان خود نداریم. تمامی اختراعات و اکتشافاتی که از سرزمین ما به سایر نقاط منتقل شده‌اند توسط همین تعداد زیاد عالم و دانشمند.بوده است".
ای کاش این ادعاها حقیقت می‌بودند، ای کاش. پس ادامه دهیم شاید طعنه و کنایه مردم ما را از خواب غفلت به در آورد.
Sub-Category: History
Happened at: World
چهارشنبه, سپتامبر 13, 2017 - 20:00


شرق شناسی - بخش ۲۳

tarikhshenasii
در بخشهای پیشین این گفتار در باره پیدایش دانش شرق شناسی در اروپا  جستجوئی انجام شد و خاورشناسائی در کشورهای "ایالات متحده آمریکا"و "آلمان " و "انگلستان"و فرانسه شناسائی شدند و در تاریخچه خاورشناسی و خاورشناسان نامداران کشورها کوششی بعمل آمد، در جستجوی خاورشناسی وخاور شناسان فرانسوی در چند شماره پیش اطلاعاتی به حضورتان تقدیم گردید و امروز جستار شرق شناسی در فرانسه دنبال میشود.
Sub-Category: History
Happened at: World
چهارشنبه, سپتامبر 6, 2017 - 20:00


صفحه‌ها

Share this with: ارسال این مطلب به