انگلیسی
      

شرق شناسی -نیکلای ولادی میروویچ خانیکوف

akhtari-khanikov
در شماره‌های‌ پیشین نشریه ایران‌استار در باره تعدادی از خاورشناسان روسی دوران تزار‌ نکاتی به عرض رسانیدم واین هفته در باره خاورشناس وسیاح دیگری از آن دیار گفتگو‌ئی دارم که می‌خوانید‌.
Sub-Category: History
Happened at: World
سه‌شنبه, ژانویه 16, 2018 - 19:00
 

شرق شناسی -38- واسیلی ولادیمیروویچ بارتولد

akhtari-vasili
در دوشماره قبلی این سلسله گفتارها در باره شرق‌شناسی در روسیه گفتگو کردم و اکنون به دنباله مطلب ادامه می‌دهم قبلا در باره‌ آلکسی واسیلیویج بولدیرف و میرزا کاظم بیگ مطالبی به عرض خوانندگان رسانیدم ودراین شماره خاورشناس دیگری از روسیه را معرفی می‌کنم‌.
Sub-Category: History
Happened at: World
سه‌شنبه, ژانویه 2, 2018 - 19:00


شرق شناسی -36- روزن - عبدالبها

Akhtari-Abdul-baha
در چند هفته پیش در‌باره خاورشناسان روس گفتگو کردم و پس از ذکر احوال چند تن از آنان‌ دراین بخش به سرگذشت و جستجوها ونوشته‌های خاور‌شناس دیگر از آن کشور بنام ویکتور روزن می‌پردازم.
Sub-Category: History
Happened at: World
دوشنبه, دسامبر 11, 2017 - 19:00

صفحه‌ها

Share this with: ارسال این مطلب به